De 5 belangrijkste thema’s van Breda 97

Breda’97 is de lokale partij van Breda met 21 jaar ervaring.
• Wij zijn trots op de stad Breda met al haar wijken en dorpen.
• Sociale samenhang, verenigingsleven en het behoud van het karakter van de wijken en dorpen zijn zeer belangrijk.
• Inwoners zijn de belangrijkste partij en het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat zijn dienstbaar aan de inwoners.
• Inwoners en ondernemer staan centraal
• Een goede verdeling van vernieuwing en ondersteuning over de dorpen, wijken en stad een belangrijke focus is.

De 5 belangrijkste thema’s bij Breda'97:

Ondersteuning van verenigingen en betaalbaarheid van deelname aan sport en cultuur
• Het verenigingsleven is het fundament van een sociale stad.
• Deze organisaties, gerund door vrijwilligers, dragen voor een groot deel bij aan deze bruisende stad.
• Vrijwilligers moeten gesteund worden! Zowel materieel als financieel.
• Subsidies voor deelname aan sport en cultuur voor kinderen zodat dit betaalbaar blijft voor alle kinderen.

Behoud karakter van wijken en dorpen
• Het unieke karakter van iedere wijk en dorp moet herkenbaar zijn en gewaarborgd te blijven
• Ieder wijk of dorp heeft zijn eigen karakteristiek. Ontwikkelingen zijn in lijn hiermee.
• Elke wijk heeft een buurthuis als thuishonk waar verenigingen samen kunnen komen.

Evenementen
• Evenementen zorgen voor een bruisende, leukere en gezelligere stad, wijk of dorp.
• Grote evenementen worden evenredig verdeeld over de diverse locaties
• Wijken krijgen rustweekenden dus niet ieder weekend een luidruchtig evenement
• Klachten kunnen worden gemeld aan de gemeente op een centraal telefoonnummer of via een app.
• Gemeente zorgt voor directe opvolging van de klacht en onderhoudt contact met organisator.

Subsidies
• Subsidies gelijk verdelen over de diverse instellingen binnen dorpen, wijken en de stad zelf.
• Rekening houden met het aantal instellingen, hun omvang en de maatschappelijke impact.
• Subsidieaanvragen worden op dezelfde gronden beoordeeld en verantwoordingen zijn altijd openbaar
• Alle subsidies worden opgenomen in het openbare subsidieregister.

En verder:
• Goede doorstroming verkeer voor fietsen auto’s en openbaar vervoer. A58 geluidsarm aanleggen
• Voldoende betaalbare sportcentra en velden, zodat iedereen kan deelnemen aan sport.
• Verlaging tarieven muziekschool en andere opleidingen Nieuwe Veste
• Bouwplaatsen carnavalsverenigingen en opslagruimten voor verenigingen
• Goede ondersteuning ouderen en anderen die afhankelijk zijn van zorg. Snel, duidelijk en betaalbaar, waarbij de ontvanger centraal staat.
• Alle ontwikkelingen door de gemeente zijn duurzaam.
• Verbetering toezicht- en handhaving op nakoming regels en wetten

Natuurlijk hebben wij standpunten over veel meer onderwerpen. Het volledige programma kunt vinden op onze website. Schriftelijk aanvragen kan ook: Breda’97, p/a Stadserf 1, 4811XS Breda

 

 

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020