Buitengebied

Breda’97 is voorstander van een aantrekkelijk buitengebied. We moeten hier dan ook sterk inzetten om het wankel evenwicht te bewaken tussen natuurwaarden en het agrarisch ondernemerschap. “Men”moet een boterham kunnen blijven verdienen. Samen met partners als het Hoogheemraadschap of bijvoorbeeld de vereniging Markdal zijn er werkbare varianten uit te werken met een duurzaam natuurbeheer als uitgangspunt. Daarnaast is voldoende toezicht en veiligheid een blijvende noodzaak.

Het Markdal en het dal van de Aa of Weerijs zijn belangrijke natuurdragers en zijn voor een goede waterbeheersing belangrijke schakels. Recreatieve functies worden daarbij op een zorgvuldige manier ingepast

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020