Sport en Cultuur

Breda’97 is van mening dat alle kinderen in de gemeente deel moeten kunnen nemen aan sport en cultuuronderwijs. De gemeente geeft ondersteuning aan ouders die een inkomen hebben tot 110% van het minimumloon. De kinderen van ouders die hierboven vallen worden niet ondersteund waardoor sportdeelname en cultuuronderwijs in veel gevallen niet mogelijk zijn.

Wij vinden dat de tarieven van cultuuronderwijs getrapt zouden moeten zijn voor meerdere kinderen in een gezin en dat de tarieven omlaag moeten.
Wij hebben reeds eerder hiervoor een motie ingediend die het toen echter niet gehaald heeft, zie onze website.

Carnaval is misschien wel het belangrijkste evenement in de gemeente dat in de diverse wijken en dorpen op eigen wijze wordt gevierd. Daar waar optochten worden gehouden is het belangrijk dat er voldoende bouwlocaties zijn in buurt. De deelnemers van de optochten besteden vele uren aan het ontwerpen van hun wagen en groep en het uitwerken daarvan. De veelal jonge deelnemers leren heel veel tijdens dit proces, zoals organiseren, financiën, het omgaan met materialen en vooral samenwerken.

Bouwlocaties zijn voor bijna alle carnavalsstichtingen een probleem. Breda’97 vindt dat bouwlocaties beschikbaar moeten zijn tegen schappelijke tarieven voor alle carnavalsstichtingen. De bouwlocaties kunnen ook gebruikt worden door andere verenigingen voor opslag en gebruik buiten het carnavalsseizoen.

De afgelopen jaren zijn de sportverenigingen bijna allemaal geconfronteerd met huurverhogingen door de gemeente. Hierdoor zijn vele contributies gestegen. Breda’97 vindt dit een ongewenste situatie, omdat hierdoor veel kinderen niet deel kunnen nemen aan een georganiseerde sport.

In de wijken Heuvel, Princenhage, Tuinzigt en omstreken staat maar een sporthal, namelijk de Doelen in Princenhage. De sportverenigingen die deze accommodatie gebruiken kampen met een groot tekort aan ruimte waardoor ze grote wachtlijsten hebben. Breda’97 vindt dat ieder cluster van wijken op zijn minst een goede grote sporthal verdient.

Breda’97 wil dat alle kinderen die de basisschool verlaten kunnen zwemmen. Hiertoe is een extra inspanning van de gemeente vereist.

Wij vinden dat Breda een goed, modern openlucht zwembad verdient. Het zwembad Wolfslaar is in de jaren ‘60 gebouwd en sindsdien alleen maar kleiner geworden en vernieuwing heeft in al die jaren niet plaatsgevonden. Breda’97 heeft een motie ingediend waarbij het college opgedragen wordt de mogelijkheden tot modernisering te onderzoeken. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen en het is nu wachten hoe deze ingevuld gaat worden.

Subsidies moeten zo goed mogelijk verdeeld te worden. Maatwerk betekent niet dat de subsidieplafonds bepalend zijn. Sommige kernen hebben nu eenmaal meer verenigingsleven dan elders. We laten de getalsgrote van een wijk en/of dorp los en kijken naar een eerlijke verdeling op basis van activiteiten.

Subsidies dienen gelijk verdeeld te worden over de diverse instellingen in dorpen, wijken en de stad zelf waarbij rekening gehouden dient te worden met het aantal instellingen, hun omvang en maatschappelijke impact die hier actief zijn. Voor alle subsidieaanvragers dienen dezelfde openbare subsidiecriteria te gelden. Subsidieaanvragen en verantwoordingen zijn altijd openbaar. De subsidieontvangers kunnen zich niet beroepen op geheimhouding.

Alle verstrekte subsidies dienen opgenomen te worden in het subsidieregister.
Wij zijn van mening dat alle subsidieontvangers zich openbaar dienen te verantwoorden over de aanvraag en de verantwoording van de ontvangen subsidies. Door een subsidie te accepteren accepteert de ontvanger deze voorwaarde.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020