Sociaal Domein - Zorg

Onder de noemer Sociaal Domein zijn de afgelopen jaren veel taken overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeente. Zaken als WMO, jeugdzorg, beschermd wonen en de participatiewet zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden.

Breda’97 is van mening dat op alle onderwerpen de burger centraal moet staan. Dat betekent dat bij vragen aan de gemeente om hulp, de ambtenaren altijd kijken naar het belang van de burger. Niet betuttelend maar ondersteunend. Snelle afhandeling en doelgericht werken is belangrijk. Korte doorlooptijden van aanvragen en geen wachtlijsten bij onder andere jeugdzorg en beschermd wonen zijn de norm.In deze problematiek is de inbreng van vrijwilligers onmisbaar.

Mantelzorgers dienen ondersteund te worden en waar mogelijk ontzorgd door te zorgen voor vervanging als zij om wat voor reden even niet kunnen.

De zorg voor ouderen is een belangrijke taak voor de gemeente. Hierbij zijn de activiteiten van de ouderenbonden onmisbaar. Door de door hen georganiseerde activiteiten worden ouderen uit hun isolement gehaald en ontstaat er een nieuw sociaal netwerk. Zorg voor onze ouderen waarin zij niet meer als sluitpost van de begroting worden beschouwd!

De landelijke overheid heeft beslist dat de instroom naar de sociale werkplaatsen gesloten wordt. Mensen met een beperking die eerst daar te werk gesteld werden moeten nu in de markt werk vinden. Tot nu toe is het aantal banen voor deze doelgroep te laag. Ondernemers en overheidsinstellingen worden aangesproken deze categorie potentiële werknemers in hun organisatie op te nemen.

Beschermd werken is voor mensen met een arbeidsvermogen van 0 tot 20%. Zij hebben veel behoefte aan ondersteuning en zijn beperkt tot zeer beperkt zelfstandig. Hier wil Breda’97 zijn steentje aan bijdragen door actief mee te denken. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de WMO; deze geven veel hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wanneer iemand deze middelen niet meer nodig heeft, kunnen deze mensen de hulpmiddelen opknappen, schoonmaken en via WMO weer doorgeven.

Het AED-netwerk wordt onderhouden en goed bereikbaar gehouden door vrijwilligers. Het onderhoud en uitrol van lesmateriaal vindt Breda’97 essentieel.

 

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020