Evenementen

Breda’97 is van mening dat evenementen meer over de stad moeten worden gespreid. Het stadscentrum wordt nu door veel centrumbewoners als een doorlopend evenemententerrein beschouwd.

Breda’97 is het met de wijkraad Stadshart eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Een betere spreiding van evenementen over de gemeente is daarom nodig. Wij zijn voorstander van evenementvrije weekenden per buurt.

Anderzijds geven evenementen ook kleur aan onze samenleving. Evenementen kunnen een gebied verrijken. Er moet wel een goede afstemming zijn met de vertegenwoordigers van een wijk of dorp en tenminste een door de gemeente bemenste klachtenlijn, die ook in de avonden en weekenden ten tijde van de grotere evenementen bereikbaar is.

De binnengekomen klachten dienen door de gemeente uitgezet te worden naar de veroorzaker van de klacht en de gemeente ziet toe op juiste, tijdige en volledige afhandeling van de klacht, inclusief terugmelding aan de klager. De kosten dienen verhaald te worden op de organisatoren.

Voor jaarlijks terugkerende evenementen wordt de vergunningsaanvraag versimpeld opdat besturen niet jaarlijks gefrustreerd worden door de ambtelijke molens met vragen en antwoorden die allemaal al bekend zijn.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020