Karakter van Wijken en Dorpen

Zoals we al aangeven hebben, is geen wijk of dorp hetzelfde. Vaak zijn er vanuit een autonome groei tradities en verenigingen ontstaan. Structuren in nieuwe wijken zijn nog volop in ontwikkeling. Toch draait het altijd om mensen. Met een thuishonk kan die wijk of dat dorp zijn verenigingen, jongeren en ouderen faciliteren.


Breda’97 kiest voor een buurthuis waarvan de verhuurderlasten van het gebouw voor rekening van de gemeente zijn en het buurthuis geen huur betaalt, zoals dat nu geregeld is. De besturen, bestaande uit vrijwilligers, kunnen hierdoor ruimten tegen aantrekkelijke tarieven verhuren, waardoor verenigingen tegen betaalbare tarieven ruimten hebben voor hun bijeenkomsten. Onze opstelling onlangs bij het openhouden van buurthuis Geeren-Noord was sprekend daarvoor.


Buurthuizen zijn bij uitstek ook vergaderlocaties en daardoor een bindende factor voor activiteiten in dorpen en wijken. Door méér bezetting wordt ook de exploitatie gemakkelijker! Natuurlijk kunnen ook sportkantines, door middel van multifunctioneel gebruik, hieraan een bijdrage leveren.

Ook een kleine kern als Effen of Lies moet leefbaar blijven. We houden de school in stand, de buurthuizen en het verenigingsleven zijn belangrijk voor de ontmoeting en sociale samenhang.

In Biesdonk moeten we snel aan de slag voor een vervangende ontmoetingsplek, omdat elke wijk of dorp zo’n plek moet hebben.

Het verenigingsleven is het fundament van een sociale stad, wijk en dorp. Heel veel evenementen en bijeenkomsten worden door deze verenigingen georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, gemeenschapszin, jeugd en ouderen. Zonder deze organisaties, die gerund worden door vrijwilligers is het in de gemeente maar een saaie boel. Breda'97 vindt dat de gemeente deze vrijwilligers organisaties moet steunen, zowel in materiële, ondersteunende als in financiële zin, als daar behoefte aan is. Met vrij weinig financiële middelen worden grote effecten bereikt zoals sport- en cultuurdeelname, carnaval, kermissen, ouderendagbesteding.


Pleinen en centrum - Verblijfsgebieden

Deze gebieden zijn belangrijk voor de beleving en het veiligheidsgevoel dichtbij huis. Samen met de buurtbewoners streven we ernaar deze gebieden op orde te krijgen. Winkelgebieden in wijken zijn het centrum waar veel mensen elkaar ontmoeten.
Voorbeelden waar Breda’97 regelmatig aandacht voor heeft gevraagd zijn bijvoorbeeld de Markt van Prinsenbeek en het Willem-Alexanderplein in Teteringen.

Daarnaast zijn er in Breda veel pleinen, meestal bij buurtwinkelcentra, die een opknapbeurt kunnen gebruiken. De ondernemers aan deze pleinen zijn vaak bereid bij te dragen aan het opknappen van hun plein. De gemeente dient ook hier een faciliterende rol te spreken, zeker waar derden de kosten willen betalen.

 

Wijk- en dorpsraden

Wijk- en dorpsraden zijn belangrijke partners in de gemeente. Zij weten wat er in hun wijk en/of dorp speelt. Breda’97 is er dan ook voorstander van om de wijk- en dorpsraden altijd in te schakelen als coördinator bij de vele initiatieven die er zijn om de burger meer te betrekken bij het bestuur van de gemeente, zoals bijvoorbeeld Breda Begroot, wijkplatforms, omgevingswet en wijkdeals.

Telkens probeert de gemeente hier nu nieuwe gespreksgroepen voor op te zetten waarbij in een aantal gevallen de wijk- en dorpsraden niet betrokken worden. Breda’97 vindt dat bij het opzetten van nieuwe inspraakrondes in wijken en dorpen de wijk- en dorpsraden altijd betrokken dienen te zijn, niet in een uitvoerende maar coördinerende rol.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020