Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

In het kort

Enkel advertenties die puntsgewijs aangeven wat onze speerpunten zijn. Klik op de afbeelding voor vergroting.

Met 13 partijen debatteren, helpt dat om een keuze te maken?

We stonden gisterenavond in de Haagse Beemden voor de vierde keer bij elkaar om met 13 partijen te proberen duidelijk te maken waar we voor staan. Uiteraard hebben de partijen hun supporters meegenomen die in de meeste gevallen zich afzijdig houden van de discussie en terecht.

Blijft u over geïnteresseerd publiek. De meeste van u zullen al wel weten op welke partij ze gaan stemmen of hebben de mogelijkheden al beperkt tot enkele partijen. Hoeveel bezoekers zitten nu in de zaal die het echt nog niet weten?

Wij zullen u gerust stellen. Op deze manier zult u niet veel wijzer worden. Teveel dezelfde antwoorden en in een aantal gevallen wordt u naar de mond gepraat.

Lees meer...

Dorpsraden Ulvenhout en Bavel bezorgd over verbreding A58. Breda'97 stelt vragen.

De dorpsraden van Bavel en Ulvenhout hebben in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat zij bezorgd zijn over de invulling van Rijkswaterstaat als het gaat om de verbreding van de Zuidelijke rondweg A58/A27.

Zij stellen: "Breda verdient een A58 die past bij de stad en haar dorpen. Een A58 die zorgt voor een goede doorstroming en waar de verbreding aanleiding is om het natuurnetwerk te herstellen alsook een verbetering realiseert, ten opzichte van de huidige situatie, voor het geluidsoverlast, zicht, CO2 en fijnstof met andere woorden een verbetering realiseert voor mens en dier.".

Breda'97 is het hier helemaal mee eens. Daarom hebben wij op 21 aprill 2017 al vragen gesteld over de inbreng van het college en een motie ingediend die door de raad is aangenomen op 9 november 2017.

Lees meer...

Gemeente Breda 2018-2022 en de visie van Breda’97

Breda’97 is de enige lokale partij die al 21 jaar bestaat. Breda’97 is ontstaan uit de lokale partijen van de randgemeenten die in 1997 bij de gemeente Breda samengevoegd werden.

Wij zijn er niet alleen voor de dorpen maar voor alle Bredase burgers. De vertegenwoordigers op de kieslijst komen uit de hele gemeente Breda. Want ook Breda’97 is trots op de stad Breda zelf.

Breda’97 is een partij die gericht is op de wijken en dorpen in de gemeente, waarbij de sociale samenhang, verenigingsleven en het behoud van het karakter van de wijken en dorpen zeer belangrijk is. Dit doen wij met een sociaal hart.

De gemeente is in de ogen van Breda’97 een samenspel tussen de inwoners en het bestuur. Hierbij zijn de inwoners de belangrijkste partij en zijn het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar aan de inwoners. Het uitgangspunt moet daarom altijd zijn dat de inwoner en ondernemer centraal staan en niet de ambtelijke organisatie.

Natuurlijk komt dat niet allemaal vanzelf aanwaaien en kiezen wij dus voor inwoners die meedoen.

Op naar een vitale en aantrekkelijke gemeente met de menselijk maat als uitgangspunt!

Vind je de maden in de GFT bak in de zomer ook zo vies?

Breda'97 heeft het initiatief genomen tot de motie "Haal die bak op voor de maden er uit kruipen". Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.
Nu wil wethouder de Beer de motie alleen uitvoeren als de burger hiervoor 4,50 gaat betalen. Het college wil de tarieven voor 2018 voor de afvalstoffenheffing verlagen met ongeveer € 8. Een verlaging die dus ten koste gaat van de kwaliteit van ophalen. Wij willen graag van u weten wat u hier van vindt.
Een eenvoudige vraag 4,50 meer of minder voor het ophalen van de GFT bak is te simpel. Wij willen graag weten waarom je deze keuze maakt.

Lees meer...

2 nieuwe burgerraadsleden en een nieuwe fractiesecretaris

Links Marieke, in het midden Ad en rechts Marcel

In de raad van 26 oktober, zijn 2 nieuwe burgerraadsleden beëdigd voor Breda '97.Dit zijn Marcel van der Mast en Marieke van Yperen. Marieke volgt Viola de Bruijn op die de afgelopen jaren voor Breda'97comissielid en raadslid is geweest, Wij danken Viola voor haar inzet en hopen en verwachten dat ze ons op de achtergrond zal blijven steunen. 

Een korte introductie:

Lees meer...

Winterland krijgt € 230.000 subsidie. Wordt er nu open over gecommuniceerd en krijgen de wijken en dorpen dezelfde rechten?

In 2016 werd voor de eerste keer gelijktijdig met Serious Request Winterland Breda gehouden. De gemeente gaf hier € 250.000 subsidie voor aan het bedrijd BCX/Showdriven.

Het college heeft de verantwoording van de subsidie door de subsidieontvanger vooralsnog geheim verklaard, dit tot groot ongenoegen van Breda'97 en de bijna voltallige oppositie.

Nu heeft het college dus weer besloten om Winterland te subsidieren. Let wel Breda'97 is niet tegen Winterland, een mooi kerstevenement in de gemeente erbij is alleen maar mooi. We hebben inmiddels al vele kerstmarkten en zelfs een ijsbaan in Prinsenbeek.

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017