Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Breda'97 kan het nieuwe coalitieakkoord op onderdelen steunen

Breda’97 is een positief kritische partij, die in zijn 21 jarige bestaan bestuursverantwoordelijkheid nooit uit de weg is gegaan.

Op verzoek van de partijen VVD, D’66 en PvdA hebben wij tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord onze wensen hieromtrent ingebracht.

Nadat de drie partijen tot een akkoord waren gekomen hebben ze aan Breda’97 gevraagd of wij het bestuursakkoord zouden kunnen onderschrijven.

Wij hebben een goed gevoel over de gevolgde procedures en de prettige gesprekken. Onze inbreng vinden we op veel punten terug. Wij zijn dan ook blij dat we, ondanks dat we niet alles kunnen ondersteunen, wel de mogelijkheid krijgen om mee te blijven praten met de coalitie.

Na lezing en bespreking met de genoemde partijen zijn wij tot de conclusie gekomen dat in 5 van de 8 hoofdstukken dusdanig veel ingebrachte punten van Breda'97 zijn verwerkt die ook in ons verkiezingsprogramma staan dat wij deze kunnen steunen.

Het betreft hier de hoofdstukken Groot stedelijk Breda, Meer woningen in Breda, Breda zorgt voor elkaar, Breda bereikbaar en Duurzaam Breda.

Lees meer...

Breda'97 was op bezoek bij de formateur

bouvignePeter Vissers en Jos van Etten waren afgelopen vrijdag bij formateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen in de kapel van Kasteel Bouvigne.

Zij gingen daar in gesprek met de formateur en twee delegatieleiders van VVD, D'66 en PvdA, de partijen die samen een coalitie willen gaan vormen in Breda.

Deze partijen hebben alle partijen die niet deel gaan nemen aan de coalitie uitgenodigd om hun speerpunten kenbaar te maken voor een betere gemeente.

Het zal u niet verbazen dat Breda'97 opkomt voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

Breda'97 heeft onderstaande bespreekpunten ingebracht en die zijn in een open gesprek doorgenomen evenals de standpunten op het gebied van leefbaarheid van de drie andere partijen.

Wij wachten af of de door ons ingebrachte punten opgenomen gaan worden in het coalitie akkoord.

Lees meer...

Breda'97 vindt dat Oranje PostNL kasten niet midden op een plein of in een straat geplaatst mogen worden

Op 4 april 2018 lazen we op de website van BNdeStem dat midden op het Erasmusplein een knaloranje pakket afhaalbak is weggezet door PostNL.
Dit gevaarte past totaal niet in de omgeving en staat midden op het plein en neemt een erg markante plek op deze manier in.


In Nederland, Breda worden aan bouwwerken strikte regels opgelegd, die o.a. ter beoordeling worden voorgelegd aan Welstand?
Vanuit Breda’97 kunnen wij ons voorstellen dat ook elementen die geplaatst worden in de openbare ruimte vanuit de gemeente Breda een of andere stedenbouwkundige beoordeling op kwaliteit, vormgeving en locatie ondergaan.

 Wij vinden dit ding niet passen midden op een plein en hopen dat er niet meer van dit soort vervuilende kasten op de pleinen en in de straten komen te staan.

Wij hebben het college dan ook volgende vragn gesteld:

Lees meer...

Breda’97 zoekt steun voor carnavals/verenigingshallen in Bavel en Ulvenhout en voor een fontein op de Markt in Prinsenbeek

Ja ja verkiezingstijd, tijd om uit te delen zal je denken.
Dat is niet de bedoeling. Wel is het zo dat in het afgelopen jaar bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar was voor de wijkplatforms, voor het subsidiëren van verenigingen in dorpen en wijken en wijkimpulsen. Hiervan is meer dan 1 miljoen niet uitgegeven.

Tevens liggen er in Bavel en Ulvenhout wensen om carnavals/verenigingsloodsen te bouwen of in te richten en in Prinsenbeek moeten de inwoners via crowd funding € 70.000 euro bij elkaar brengen om een fontein op de Markt te krijgen.


Nu het geld beschikbaar is vinden wij dat het overgebleven subsidiegeld goed besteed kan worden.

Lees meer...

In het kort

Enkel advertenties die puntsgewijs aangeven wat onze speerpunten zijn. Klik op de afbeelding voor vergroting.

Met 13 partijen debatteren, helpt dat om een keuze te maken?

We stonden gisterenavond in de Haagse Beemden voor de vierde keer bij elkaar om met 13 partijen te proberen duidelijk te maken waar we voor staan. Uiteraard hebben de partijen hun supporters meegenomen die in de meeste gevallen zich afzijdig houden van de discussie en terecht.

Blijft u over geïnteresseerd publiek. De meeste van u zullen al wel weten op welke partij ze gaan stemmen of hebben de mogelijkheden al beperkt tot enkele partijen. Hoeveel bezoekers zitten nu in de zaal die het echt nog niet weten?

Wij zullen u gerust stellen. Op deze manier zult u niet veel wijzer worden. Teveel dezelfde antwoorden en in een aantal gevallen wordt u naar de mond gepraat.

Lees meer...

Dorpsraden Ulvenhout en Bavel bezorgd over verbreding A58. Breda'97 stelt vragen.

De dorpsraden van Bavel en Ulvenhout hebben in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat zij bezorgd zijn over de invulling van Rijkswaterstaat als het gaat om de verbreding van de Zuidelijke rondweg A58/A27.

Zij stellen: "Breda verdient een A58 die past bij de stad en haar dorpen. Een A58 die zorgt voor een goede doorstroming en waar de verbreding aanleiding is om het natuurnetwerk te herstellen alsook een verbetering realiseert, ten opzichte van de huidige situatie, voor het geluidsoverlast, zicht, CO2 en fijnstof met andere woorden een verbetering realiseert voor mens en dier.".

Breda'97 is het hier helemaal mee eens. Daarom hebben wij op 21 aprill 2017 al vragen gesteld over de inbreng van het college en een motie ingediend die door de raad is aangenomen op 9 november 2017.

Lees meer...

Gemeente Breda 2018-2022 en de visie van Breda’97

Breda’97 is de enige lokale partij die al 21 jaar bestaat. Breda’97 is ontstaan uit de lokale partijen van de randgemeenten die in 1997 bij de gemeente Breda samengevoegd werden.

Wij zijn er niet alleen voor de dorpen maar voor alle Bredase burgers. De vertegenwoordigers op de kieslijst komen uit de hele gemeente Breda. Want ook Breda’97 is trots op de stad Breda zelf.

Breda’97 is een partij die gericht is op de wijken en dorpen in de gemeente, waarbij de sociale samenhang, verenigingsleven en het behoud van het karakter van de wijken en dorpen zeer belangrijk is. Dit doen wij met een sociaal hart.

De gemeente is in de ogen van Breda’97 een samenspel tussen de inwoners en het bestuur. Hierbij zijn de inwoners de belangrijkste partij en zijn het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat dienstbaar aan de inwoners. Het uitgangspunt moet daarom altijd zijn dat de inwoner en ondernemer centraal staan en niet de ambtelijke organisatie.

Natuurlijk komt dat niet allemaal vanzelf aanwaaien en kiezen wij dus voor inwoners die meedoen.

Op naar een vitale en aantrekkelijke gemeente met de menselijk maat als uitgangspunt!

Vind je de maden in de GFT bak in de zomer ook zo vies?

Breda'97 heeft het initiatief genomen tot de motie "Haal die bak op voor de maden er uit kruipen". Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.
Nu wil wethouder de Beer de motie alleen uitvoeren als de burger hiervoor 4,50 gaat betalen. Het college wil de tarieven voor 2018 voor de afvalstoffenheffing verlagen met ongeveer € 8. Een verlaging die dus ten koste gaat van de kwaliteit van ophalen. Wij willen graag van u weten wat u hier van vindt.
Een eenvoudige vraag 4,50 meer of minder voor het ophalen van de GFT bak is te simpel. Wij willen graag weten waarom je deze keuze maakt.

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Mariele van IJperen

Bavel

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017