Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Standpunten

Hoe wordt de subsidie aan Betoverend Breda besteed en verantwoord?

De afgelopen twee jaar is meer dan een half miljoen euro subsidie verstrekt voor Winterland in de kerstperiode. Winterland wordt gehouden in de binnenstad.

De aanvragen en de verantwoordingen van de verstrekte subsidie werden geheim verklaard wat leidde tot grote ergernis van de oppositiepartijen. Hoe de verstrekte subsidies (van de gemeente, ondernemersfonds en citymarketing) werden besteed werd niet in het openbaar duidelijk. Daarom blijft de vraag staan hoe het kan dat in Prinsenbeek  Winterwonderland georganiseerd wordt met slechts 1500 subsidie. Subsidie die ook nog eens gestopt gaat worden

Ook is nog steeds niet duidelijk van wie de materialen zijn die gekocht zijn met de verstrekte subsidies? Materialen die waarschijnlijk goed gebruikt kunnen worden door de nieuwe organisatie Betoverend Breda.

Lees meer...

Breda'97 vraagt onderzoek naar de meerwaarde van door de gemeente gesponsorde evenementen.

Breda heeft de laatste jaren een aantal malen grootschalige evenementen gefaciliteerd en gefinancierd. Te denken valt aan Serious Request, Tour du Jour , Winterland en de Hockey Champions Trophy 2018. 

We zijn nu bezig om de Vuelta in 2020 door Breda te laten rijden. Allemaal evenementen, met de gedachte, om Breda nog beter op de kaart te zetten. 

De gedachte is dat dit goed is voor de economie in Breda en dat de investeringen renderen. Maar is dat ook zo? Tijdens de herijking hoe om te gaan met NAC is onderzoek gedaan naar de effecten, dit leverde heldere inzichten op hoe belangrijk NAC is voor Breda.

Breda'97 zou goed vinden om de maatschappelijke meerwaarde in beeld te brengen van deze evenementen voor onze stad en dorpen.

Bij deze evenementen is regelmatig gebleken dat de financiële risico’s groot zijn. Zo hebben we bij Serious Request te maken gehad met een forse overschrijding van het begrote budget. Daarom zijn we benieuwd hoe de financiëele resutaten zijn van de in juni gehouden Champions Thropy.

Daarom heeft Breda'97 de volgende vragen gesteld aan het college:

Lees meer...

Het dak van de Chasségarage is sterk genoeg voor de Breda Photo.

Het college heeft heel snel antwoord gegeven op onderstaande vragen of de constructie van het dak van de Chasségarage sterk genoeg is.

In hun antwoord geeft het college aan dat ook de constructie goed is doorgerekend en dat er aanvullende maatregelen getroffen zijn om het dak te beschermen. Bij eventuele schade is Breda Photo aansprakelijk.

Wij zijn zeer tevreden over dit antwoord. Er staat nu niets meer in de weg om te gaan genieten van Breda Photo!

Lees meer...

Dit zijn de speerpunten voor Breda'97 in het komende politieke jaar

Breda ’97 is als enige lokale politieke partij overgebleven in de Bredase raad. 11% van de kiezers kozen lokaal! De stemmen op de andere lokale partijen zijn doorgeschoven naar de landelijke partijen. Breda’97 heeft het belang van de inwoners van de gemeente Breda voor ogen en dat is niet hetzelfde als bij de landelijke partijen, die vaak toch gericht zijn op grote projecten waarmee ze kunnen pronken. De menselijke maat blijft dan ook voorop staan bij Breda’97.

Breda’97 wil dan ook dat er aandacht besteed gaat worden aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Wat gaat het college doen aan het bevorderen van de sociale samenhang, het samenkomen, het met elkaar leven, goede wijk en dorpsvoorzieningen op het gebied van ouderenzorg en sport en verenigingsleven. Dit alles moet betaalbaar zijn en blijven zodat alle inwoners van Breda mee kunnen doen, dat ze gezond blijven door sport en niet vereenzamen.

Mede door de inbreng van Breda’97 wordt het afvalbeleid aangepast, en staan de bouw- en verenigingsloodsen voor carnavalsbouwclubs op de agenda van dit college. Breda’97 vindt ook dat er versnelde aandacht moet komen voor de verkeersafwikkeling in wijken en dorpen, o.a. Teteringen en Prinsenbeek slibben dicht. De evaluatie van het evenementenbeleid vinden wij belangrijk, omdat in het huidige beleid te veel rekening gehouden wordt met de belangen van de evenementenorganisatoren en te weinig met de inwoners. Evenementen horen niet in natuurgebieden zoals de Galderse meren thuis.

 

Pas in 2019 worden de GFT bakken in de zomer wekelijks geleegd

Wethouder Quaars heeft aangekondigd dat met ingang van de zomer van 2019 de GFT bakken wekelijks geleegd gaan worden. Helaas nog niet dit jaar. Breda'97 is heeft het college al sinds de proefperiode in de dorpen gewezen op de maden. Na ontkenning en de blokkade vanwege verhoogde kosten is er nu dan toch een doorbraak.


Breda'97 heeft dit onderwerp dan ook ingebracht in de coalitieonderhandelingen. Ook meerdere passen per huishouden wordt met ingang van 2019 ingevoerd en het aantal containers waar het restafval in gedeponeerd kan worden wordt op verzoek met 2 uitgebreid. Waarom de wethouder het gebruik van de containers niet vrijgeeft is ons niet duidelijk. Nu wordt er een bureaucratische oplossing gezocht voor een, naar onze mening, zeer klein probleem.
Maar goed, het begin van de oplossing van ergernissen is er, alleen nog even wachten.


Lees hier de raadsbrief van de wethouder

 

Breda'97 kan het nieuwe coalitieakkoord op onderdelen steunen

Breda’97 is een positief kritische partij, die in zijn 21 jarige bestaan bestuursverantwoordelijkheid nooit uit de weg is gegaan.

Op verzoek van de partijen VVD, D’66 en PvdA hebben wij tijdens de onderhandelingen voor een nieuw bestuursakkoord onze wensen hieromtrent ingebracht.

Nadat de drie partijen tot een akkoord waren gekomen hebben ze aan Breda’97 gevraagd of wij het bestuursakkoord zouden kunnen onderschrijven.

Wij hebben een goed gevoel over de gevolgde procedures en de prettige gesprekken. Onze inbreng vinden we op veel punten terug. Wij zijn dan ook blij dat we, ondanks dat we niet alles kunnen ondersteunen, wel de mogelijkheid krijgen om mee te blijven praten met de coalitie.

Na lezing en bespreking met de genoemde partijen zijn wij tot de conclusie gekomen dat in 5 van de 8 hoofdstukken dusdanig veel ingebrachte punten van Breda'97 zijn verwerkt die ook in ons verkiezingsprogramma staan dat wij deze kunnen steunen.

Het betreft hier de hoofdstukken Groot stedelijk Breda, Meer woningen in Breda, Breda zorgt voor elkaar, Breda bereikbaar en Duurzaam Breda.

Lees meer...

Breda'97 was op bezoek bij de formateur

bouvignePeter Vissers en Jos van Etten waren afgelopen vrijdag bij formateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen in de kapel van Kasteel Bouvigne.

Zij gingen daar in gesprek met de formateur en twee delegatieleiders van VVD, D'66 en PvdA, de partijen die samen een coalitie willen gaan vormen in Breda.

Deze partijen hebben alle partijen die niet deel gaan nemen aan de coalitie uitgenodigd om hun speerpunten kenbaar te maken voor een betere gemeente.

Het zal u niet verbazen dat Breda'97 opkomt voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

Breda'97 heeft onderstaande bespreekpunten ingebracht en die zijn in een open gesprek doorgenomen evenals de standpunten op het gebied van leefbaarheid van de drie andere partijen.

Wij wachten af of de door ons ingebrachte punten opgenomen gaan worden in het coalitie akkoord.

Lees meer...

Breda'97 vindt dat Oranje PostNL kasten niet midden op een plein of in een straat geplaatst mogen worden

Op 4 april 2018 lazen we op de website van BNdeStem dat midden op het Erasmusplein een knaloranje pakket afhaalbak is weggezet door PostNL.
Dit gevaarte past totaal niet in de omgeving en staat midden op het plein en neemt een erg markante plek op deze manier in.


In Nederland, Breda worden aan bouwwerken strikte regels opgelegd, die o.a. ter beoordeling worden voorgelegd aan Welstand?
Vanuit Breda’97 kunnen wij ons voorstellen dat ook elementen die geplaatst worden in de openbare ruimte vanuit de gemeente Breda een of andere stedenbouwkundige beoordeling op kwaliteit, vormgeving en locatie ondergaan.

 Wij vinden dit ding niet passen midden op een plein en hopen dat er niet meer van dit soort vervuilende kasten op de pleinen en in de straten komen te staan.

Wij hebben het college dan ook volgende vragn gesteld:

Lees meer...

Breda’97 zoekt steun voor carnavals/verenigingshallen in Bavel en Ulvenhout en voor een fontein op de Markt in Prinsenbeek

Ja ja verkiezingstijd, tijd om uit te delen zal je denken.
Dat is niet de bedoeling. Wel is het zo dat in het afgelopen jaar bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar was voor de wijkplatforms, voor het subsidiëren van verenigingen in dorpen en wijken en wijkimpulsen. Hiervan is meer dan 1 miljoen niet uitgegeven.

Tevens liggen er in Bavel en Ulvenhout wensen om carnavals/verenigingsloodsen te bouwen of in te richten en in Prinsenbeek moeten de inwoners via crowd funding € 70.000 euro bij elkaar brengen om een fontein op de Markt te krijgen.


Nu het geld beschikbaar is vinden wij dat het overgebleven subsidiegeld goed besteed kan worden.

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017