Breda Beslist, de nieuwe lokale partij voor de gemeente Breda

De politieke partijen Breda’97 en BOB hebben besloten om samen met het bestuur en actieve leden van Volmondig Ja een nieuwe lokale politieke partij op te richten.

Op vrijdag 11 september hebben deze partijen aangekondigd verder te gaan als BREDA BESLIST. Eén sterke lokale partij in de Bredase politiek die de lokale belangen van de inwoners en bedrijven in Breda zal behartigen van uit de 8 grondbeginselen die vastgesteld zijn bij de oprichting van de nieuwe partij.

De 8 grondbeginselen voor de lokale samenwerking in Breda

(niet in enige volgorde van prioriteit)

  • Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop.
  • Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang; maar niet ten koste ervan.
  • De betrokkenheid van de burger vergroten door meer ruimte voor initiatieven en inspraak en door het optimaal benutten van het aanwezige sociaal-maatschappelijke kapitaal in Breda.
  • De dienstbaarheid van ‘de politiek’ aan de burger is zichtbaar, hoorbaar, merkbaar, tastbaar.
  • De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van Breda Beslist zijn passend bij deze tijd.
  • Er is transparantie in het eigen optreden met (gemotiveerd) ruimte voor afwijkende meningen.
  • Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en sfeer.
  • Wonen, werken, studeren, ondernemen, veiligheid, zorgen, recreëren, cultuur, sporten, mobiliteit, enz. De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving wordt en blijft.

Vanaf 17 september zal de naam Breda’97 ophouden te bestaan als lokale partij in de Bredase gemeenteraad. De fractie zal deel gaan nemen in de Bredase gemeenteraad als BREDA BESLIST.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020