Kerstmakt Grote Markt: Episode X, De dure kerstboom

Sinds een aantal jaren probeert dit college een leuke kerstmarkt en sfeer weg te zetten in de binnenstad. Een initiatief dat wij steunen. Deze pogingen hebben tot nu toe bakken met geld gekost en resultaten waren op zijn zachtst gezegd matig.

BNdeStem schrijft in hun artikel dat de kerstboom op de Grote Markt 100.000 euro kost, echter zij krijgen dit nergens bevestigd.

Breda'97 heeft de opeenvolgende Winterland en Betoverend edities qua financiƫn altijd kritisch gevolgd, Hierbij was transparantie vanuit het college niet vanzelfsprekend omdat de verantwoordingen meestal tot geheim verklaard werden. Hierdoor konden wij niet in het openbaar de controlerende taak als gemeenteraadslid uitvoeren.

 

Ook nu blijkt transparantie ver te zoeken. Natuurlijk wordt Betoverend Breda niet door de gemeente georganiseerd, maar wel door een organisatie die volledig door de gemeente (dus met gemeenschapsgeld) betaald. City/Breda Marketing is de uitvoerende organisatie en deze met subsidiegeld van de gemeente (van de burgers dus) wil ook geen openheid van zaken geven over de uitgaven die zij doen met gemeenschapsgeld. In deze link leest u wat BNdeStem hierover heeft geschreven

Wat Breda'97 ook steekt is dat de geldbuidel veelvuldig getrokken wordt voor de binnenstad, maar dat de wijken en dorpen niet of nauwelijks steun ontvangen. Dit meten met 2 maten is in onze ogen niet juist, want ook de kerstmarkten/activiteiten in de wijken en dorpen verdienen deze ondersteuning. Ze zijn belasting voor de leefbaarheid van de wijken en dorpen.
De dorpen en wijken steunen voor hun activiteiten op de lokale middenstand, die hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. En juist waar de meeste winkels en horeca zitten, in de binnenstad, moet de gemeente zeer ruime subsidies geven om activiteiten van de grond te laten komen. Op zijn minst discutabel.

Samen met de VVD en de SP hebben wij vragen gesteld over de kosten van de kerstboom op de Grote Markt. Niet omdat we hem niet mooi vinden, maar omdat we vinden dat gemeenschapsgeld openbaar verantwoord moet worden. zie hiervoor deze link

 

Het wordt tijd dat het college eens openheid geeft, IN HET OPENBAAR, over de besteding van alle subsidies die aan de diverse kerstmarkten is besteed.

Een kleine inschatting van de kosten over de afgelopen jaren voor de kerstmarkt in de binnenstad levert een bedrag op tussen 750.000 en 1 miljoen euro. Betaald via City/Breda marketing en andere partijen die subsidie ontvangen van de gemeente.

Wij zijn vooral benieuwd of de wijken en dorpen in de gemeente ook subsidie krijgen voor hun prachtige kerstactiviteiten die in deze weken gehouden worden. Veelal georganiseerd door de belangeloze inzet van vrijwilligers die zelf voor de financiering (moeten) zorgen.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020