Ontsluitingsweg Roosberg, Bouwloods Ulvenhout en snelheidscontroles zijn aangenomen moties van Breda'97

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Breda voor 2020 zijn een aantal door Breda'97 gemaakte moties en moties die Breda'97 mee ingediend heeft aangenomen door de gemeenteraad. 

Breda'97 had een motie ingediend voor een snelle aanpak van de ontsuitingsweg bij sportpark de Roosberg. Ook het CDA had een vergelijkbare motie. Door één motie in te dienen werd deze ingediend door Breda'97, CDA en VVD aangenomen door de Raad.Volgens de motie moet er een oplossing komen in 2020 of 2021.

 

Breda'97 heeft de motie "Lobby Verkeerscontroles naar gemeenten" ingediend. Deze werd medeondertekend door de PvdA en Groen Links. Wij stelen voor een lobby richting regering op te starten met het doel snelheidscontroles ook door handhaving uit te laten voeren. Ter financiering hiervan de opbrengsten van de verkeersboetes aan de gemeente toe te bedelen. De reden hiervoor is dat de politie te weinig capaciteit heeft om op regulieren wijze snelheidscontroles  uit te voeren op kritische wegen. De motie is aangenomen.

In de bijdrage van Breda'97 heeft Peter Vissers maar weer eens aandacht gevraagd voor de vervanging van de bouwloods aan de Slotlaan. Deze moet wijken voor woningbouw. Al vele jaren geleden zijn er toezeggingen door de politiek gedaan dat dit probleem opgelost zou worden voordat de oude loods niet beschikbaar zou zijn. Het lijkt er op dat er op korte termijn positieve ontwikkelingen te verwachten zijn.

Ook het collectief bouwen is weer aan de orde gekomen Het CDA heeft gesteund door Breda'97 het initiatief genomen tot de motie "Zo komt CPO van de grond"Zo komt CPO van de grond". De motie draagt het college op dat  CPO niet als sluitpost gezien mag worden en het college moet een maximale inspanning leveren om betaalbare grond op de juiste plaats voor CPO beschikbaar te krijgen met als doel starters en ouderen de kans te gunnen om in de eigen wijken en dorpen te kunnen blijven wonen.

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020