100 km op de snelwegen rond Breda goed voor mens en milieu

Het kabinet zoekt stikstofruimte om bouwplannen uit te voeren en gaat volgens BNdeStem de maximum snel omlaag brengen.

De stikstof en fijnstofconcentraties in en rond de gemeente Breda zijn te hoog. Het Natura 2000 gebied Ulvenhoutse Bos dient beschermt te worden. Maatregelen zijn nodig om de uitstoot van stikstof en fijnstof omlaag te brengen. Daarnaast willen we in Breda 6000 woningen bouwen en hebben daarvoor vermindering van de stikstofuitstoot nodig om dit te realiseren.

 

De wijken en dorpen die liggen aan de snelwegen rond Breda hebben daarnaast ook geluidsoverlast van deze snelwegen. Enkele wijkraden hebben aangegeven dat ze voorstander zijn van verlaging van de maximum snelheid op de snelwegen naar 100 km.

Nu is het rijk verantwoordelijk voor het beleid op de snelwegen, maar dat wil niet zeggen dat de gemeenten geen inspraak hebben. 

Breda'97 roept het college door middel van onderstaande vragen op hiervan gebruik te maken:

  1. Is het college het met Breda’97 eens dat de uitstoot van stikstof en fijnstof omlaag moet?
  2. Is het college het met Breda ’97 eens dat het omlaag brengen van de maximum snelheid naar 100 km voor alle snelwegen rond Breda hiertoe een bijdrage kan leveren?
  3. Is het college het met Breda ’97 eens dat een snelweg door een Natura 2000 gebied met een maximum snelheid van 130 km in strijd is met het beschermen van dit Natura 2000 gebied?
  4. Is het college bereid om op korte termijn aan de regering voor te stellen om de snelheid van de snelwegen rond Breda te verlagen naar 100 km?

Naar aanleiding van onze vragen heeft BNdeStem een artikel geplaatst: Breda: De roep om 100 km/uur op de snelweg wordt steeds luider

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020