Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/3/e/b/breda97.nl/httpd.www/templates/bredabeslist2012201/functions.php on line 177

Breda'97 wijst college op het bestaan van de wijken en dorpen tijdens de voorjaarsnota 2020

 

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota presenteert het college hun plannen voor het komende jaar. Later in het jaar zal hierop de begroting worden gemaakt. De politieke partijen kunnen hun wensen en bedenken geven op de gepresenteerde voorjaarsnota. 

Uiteraard kijkt Breda'97 eerst naar de plannen voor de wijken en dorpen. Die gaan, voor Breda'97, voor grote projecten die dit college graag wil. Dus wij kiezen eerder voor een multifunctionele accommodatie, een verenigingsloods in Ulvenhout en een nieuwe sporthal voor Princenhage dan dat we kiezen voor het nu aanleggen van de Nieuwe Mark. 

De jaarrekening 2018 leerde ons dat dit college volop bezig is met het uitgeven van geld door de leningen te verhogen en presenteerde daarnaast een verlies van dik 8 miljoen.

Tijd voor keuzes dus. Hieronder vind je de bijdrage van Peter Vissers zoals hij deze tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft uitgesproken.

De Voorjaarsnota 2019 met een mooie kleurrijke kaft
Bijdrage Breda’97 aan de behandeling in de raad 27 juni 2019
 
In het gehele voorwoord van het college is het woord DORP niet terug te vinden.
schijnbaar moeilijk te verwoorden is.
Ja dat getuigd van veel lef
Nou Breda’97 kent deze liefde al 22 jaar.
 
Woningbouwopgave
Op bladzijde 10 komt dan toch voor de eerste keer het woord DORP voorbij.
Het gaat hier immers om meer woningen in Breda.
Alleen al in Teteringen worden nu 650 woningen gerealiseerd.
Die zijn er in 2022.
Dus die lat lag toch niet zo hoog zullen we maar zeggen.
Hier wordt al sinds de gemeentelijke herindeling in ‘97 aan gewerkt.
Maar straks na 25 jaar is het dan zo ver.
Dus chapeau met de slogan
“ Dat wat we over 20 jaar willen koesteren, moeten we nu ontwikkelen”
Dat blijkt maar weer.
 
Op bladzijde 12 komt voor de 2e keer het woord DORPEN voor. En geheel terecht naar de mening van Breda’97. Wij vragen al lang aandacht voor woningen
voor starters en ouderen om in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen.
Wij zien dan ook met belangstelling de voorstellen met de versnellingslocaties tegemoet. Want ook Breda’97 is voor het versnellen van de bouw van woningen, maar dan ook voor CPO, senioren en starters.
 
De financiele situatie
In de voorjaarsnota wordt ook gesproken over
“ Grip op het sociaal domein”.
Lef en Liefde betekent dat wij mensen nooit in de steek laten wanneer geldpotjes “uitgeput” zijn.
Dat is mooi!
 
In de meicirculaire worden voor jeugdzorg een GGZ de gaten gedicht die door de decentralisatie zijn ontstaan.
Maar de meicirculaire geeft ook aan dat we de komende jaren kunnen rekenen op lagere bijdragen van het Rijk.
Lijkt een beetje zo op een sigaar uit eigen doos te worden,
of anders gezegd een vestzak broekzak model.
 
Breda’97 vindt het dan ook dat er verstandig met de financiën omgegaan moet worden, als we nu al weten dat we tekort gaan komen.
In het voorwoord staat niet voor niets
“geld wat er niet is, geven we niet uit?”
Breda’97 van dan ook van mening dat de projecten zoals genoemd onder Groot Stedelijk goed moeten worden afgewogen tegen dit financiele perspectief
Niet dat wij tegen deze projecten zijn, maar het advies van Breda’97 is om hier nog eens goed naar te kijken of het wijs is om dit allemaal nu tegelijk te gaan doen.
De vraag vanuit Princenhage voor De Doelen en in Bavel over De Huif moeten het college toch niet ongemerkt gepasseerd zijn?
Of gaan we serieus voor het euro-songfestival, hoe groot zal de aanslag hiervan zijn op de financiele middelen Breda’97 zegt “ zero points”.
Breda ziet af van organisatie Eurovisie Songfestival
 
Nagekomen bericht maandag 1 juli 2019, verstandige keuze van het college
 
Bereikbaarheid
Breda’97 is verheugd dat naast het in 3 kwartier naar Kopenhagen de toegang van stad en dorpen met nadrukkelijke aandacht voor Prinsenbeek en Teteringen even urgent zijn voor het college.
Inmiddels heeft Bavel op zondag niet eens meer openbaar vervoer. Een beetje kip ei verhaal, maar het is wel een feit.
We zijn dan ook vol verwachtingen op de komst van de mobiliteitsvisie na de zomervakantie.
 
Wijken en Dorpen , schoon , heel , leefbaar en Veilig
Breda’97, zou bijna heel erg emotioneel hiervan worden
Hierin wordt het palet van wijken en dorpen geprezen,
in hun kracht en sociale cohesie.
 
En niets is minder waar, maar in tegenstelling dat dit gekoesterd wordt richt deze voorjaarsnota zich daar niet op. Want het is slechts een rookgordijn.
Men richt zich alleen op die wijken die dat nog niet hebben.
Er wordt niet gekoesterd wat men heeft en de kracht hiervan wordt grotendeels onbenut gelaten. Want tussen 2016 en 2017 zijn de wijken met kwetsbare bewoners alleen maar toegenomen. Ja de kwetsbare wijken verdienen aandacht, dat is ook de mening van Breda’97.
 
Maar daar waar deze sociale cohesie al aanwezig is, moet dit wel ondersteund en gekoesterd worden. Keer op keer zien we een afnemende financiele ondersteuning aan vrijwilligers en verenigingen in de dorpen en wijken. Iedere inwoner van Breda heeft recht op ondersteuning van de gemeente, niet alleen de ondernemers en niet alleen de kwetsbare groepen. Het verenigingsleven met zijn vele vrijwilligers zorgt voor sociale cohesie, haalt mensen uit hun isolement en verbind elkaar.
Preventieve acties die de gemeente kosten uitsparen.
Dus kom maar op met die gerichte aanpak met die VROEGSIGNALERING na het zomerreces
 
Nee het geld van Breda gaat naar Citymarketing en Het Verhaal van breda, samen een extra miljoen. En het blijft ons onduidelijk waar dit aan besteed wordt
en wat hier mee bereikt wordt. Scouting komt er met een bescheiden vraag maar bekaaid van af, sterker nog. Ze krijgen niets.
 
Zwembad Wolfslaar
Zo is Breda’97 verheugd met het feit dat onze motie
'Breda verdient een volwaardig en kwalitatief goed buitenbad'
Na het uitgevoerde onderzoek tot dezelfde conclusie wordt gekomen
en de benodigde financiën uit bestaande budgetten betaald kan worden.
Dus aan de slag met die modernisering van het buitenbad Wolfslaar. Een mooi project voor in het najaar.
 
Evenementen
Bij Sportief en Cultureel wordt gekozen voor evenementen met kwaliteit. Een mooie opmaat voor de Evaluatie van het evenementen beleid. Liever minder evenementen die goed zijn dan veel staat er immers. Dus als Breda’97 dan toch een klein beetje van het Verhaal van Breda probeer te begrijpen dat het 50e jaar Jazz festival, hier prima in past.
 
Bouwloods voor Ulvenhout
Dan hebben we nog de benodigde verenigingsloods-bouwloods in Ulvenhout.
De tijd begint te dringen. Het huurcontract loopt immers in 2020 af.
Laat dat nou net het jaar zijn voor waar deze voorjaarsnota de opmaat voor is. De begroting voor 2020. Onze zorg zit er namelijk in dat als er straks een oplossing is maar geen geld. De wethouder geeft aan dat hij bezig is met de uitvoering van de motie van november 2018 en hier vol mee bezig is en geeft zelfs letterlijk aan “hier soms wakker van te liggen”. 2019 is nog niet voorbij dus ook de wethouder voelt de spanning toenemen.
 
Tot slot de moties van Breda’97
Breda’97 gaat niet twee keer om het zelfde koekje vragen.
Er zijn nog voldoende moties van Breda’97 die het college nog niet succesvol heeft uitgevoerd.
Zoals:
- Een betere terugmelding aan de burger van november 2017.
- Duurzame oplossing voor Scouting, unaniem dus raadsbreed van december 2018.
- Onderzoek kentekentoegang binnenstad november 2017.
- Focus bij veiligheid ook op verkeersveiligheid december 2018.
 
Nee voorzitter, ambitie is mooi en goed maar laten we eerst eens uitvoeren wat we nog moeten doen voor we de lat te hoog gaan leggen.
 
 
 
 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020