Breda heeft over 2018 een tekort van 8 miljoen en in de nabije toekomst nauwelijks geld voor investeringen.


huifBreda'97 vindt dat het jaarverslag van de gemeente Breda over 2018 moeilijk leesbaar is. Een motie van Breda'97 in 2018 om het college aan te zetten tot een duidelijker leesbaar stuk te komen heeft niet veel geholpen. Dat het een hardnekkig probleem is blijkt wel uit een rapportage uit 2011 van de Rekenkamer die zich hierover ook al beklaagde.

Alhoewel het college vindt dat Breda er financieel er goed voorstaat is Breda'97 het daar in ieder geval niet mee eens.

Wij worden hierin gesteund door de Rekenkamer en door de externe accountant. Normaal gesproken verwacht je dat in goede economische tijden de financiƫle positie van de gemeente verbeterd zodat er bij een komende crises wat meer vlees op de botten zit.
Niet in Breda, daar stijgt het bedrag dat geleend wordt en daalt de solvabiliteit. Dit gevoegd bij het feit dat er voor investeringen, na de keuze van de huidige coalitie voor de Nieuwe Mark (ongeveer 25 miljoen) en een uitgebreide topsporthal (ongeveer 24 miljoen) geen geld meer is voor nieuwe investeringen. Als je dan bedenkt dat er een Bavel een grote behoefte is aan een multifunctionele (sport) accommodatie die de huidige Huif moet vervangen en ook plaats moet bieden aan grote verenigingen en bijvoorbeeld carnaval en muziekuitvoeringen en dat in Princenhage sporthal de Doelen vervangen moet worden, dan kun je op je vingers natellen dat de financiering hiervan moeilijk wordt.

Breda'97 pleitte dan ook voor een heroverweging over de noodzaak van de aanleg van de Nieuwe Mark en of de topsporthal nu al uitgebreid moet worden met een onrendabele atletiekhal. Om nog maar niet te spreken van een kostbaar evenement als het songfestival.
Laten we eerst een zorgen dat de faciliteiten voor de inwoners van Breda op orde zijn voordat we beginnen aan allerlei grote prestigeprojecten.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020