Verbreding A58

foto nosVandaag hebben Peter Vissers en Jos van Etten met Wethouder Boaz Adank gesproken over de verbreding van de A58 tussen knooppunt Galder en knooppunt Annabos.


Breda ‘97 wilde van de wethouder weten wat de prioriteiten van de gemeente zijn voor deze verbreding richting Rijkswaterstaat. Dit omdat het tijdens de presentaties van de Dorpsraden van Bavel en Ulvenhout met de vereniging Markdal in november onduidelijk was of de gemeente dezelfde prioriteiten heeft als de genoemde verenigingen.Uiteraard zitten er ook verschillen tussen de prioriteiten tussen deze clubs maar allen willen op zijn minst geen verslechtering van de huidige situatie en liefst een verbetering.

 


Wethouder Adank gaf aan dat de volgorde van prioriteiten van de gemeente is 1. Verbreding van de A58 en beter doorstroming bij de knooppunten 2. De mens of te wel geen verhoging van de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen en 3. Milieu dieren en planten.
Een prioriteitsstelling die wij kunnen onderschrijven.
De uitgangspunten van Rijkswaterstaat sluiten hier tot nu toe niet bij aan, omdat zij de verbreding van de A58 binnen het bestaande budget uit moeten/willen voeren.


De gemeenten Breda en Alphen Chaam trekken samen met de provincie op om Rijkswaterstaat tot betere keuzes te laten komen.
Dit zal niet gemakkelijk zijn maar de druk op Rijkswaterstaat is al opgevoerd om tot de gewenste resultaten te komen.


Wij wachten af en zullen de voortgang blijven volgen

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020