Slechte fietspaden aan de Allerheiligenweg worden pas in 2021 aangepakt

Al vele jaren zijn de fietspaden langs de Allerheiligenweg tussen het Valkeniersplein en de Ulvenhoutselaan erg slecht. Zo slecht dat er nu borden staan met het slecht wegdek icoon!.
Op vragen van Breda'97 werd aangegeven dat de fietspaden pas in 2021 wordt aangepakt.

Reden:"Tijdens het programmeren is gebleken dat de werkzaamheden aan de betreffende fietspaden diverse raakvlakken hebben met andere disciplines. Zo hebben de werkzaamheden aan de Allerheiligenweg een directe relatie met de bomen en daarnaast trachten we om de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren met het vervangen/aanpassen van de verkeersregelinstallaties. Deze combinatie van werkzaamheden vraagt om een gedegen afstemming qua budget, belangen en uitvoeringsjaar. Om die reden is de beoogde planning om de werkzaamheden in 2021 gelijktijdig uit te voeren."

 

Breda'97 begrijpt dat het complex is maar de slechte staat van de fietspaden is niet van vandaag. Deze inventarisatie had minstens 5 jaar geleden al gedaan moeten worden.

Volgens wethouder Bos liggen de veilige comfortabele fietspaden voor de stad Breda op het afgesproken B niveau. Naar onze mening ligt het niveau van de Allerheiligen weg eerder op niveau F tot Z.
De wethouder zegt toe tot 2021 extra klein onderhoud te gaan doen met extra controles tijdens droge en hete periodes "om calamiteiten voor te zijn".
Hopelijk geldt dat ook voor de vele plassen die er liggen bij regen waardoor het al een kunst is met droge voeten over de weg te rijden.

De vraag en het volledige antwoord van wethouder Bos:

Vraag Breda 97:
Sinds kort staan er op de fietspaden langs de Allerheiligenweg tussen het Valkeniersplein en de Ulvenhoutselaan verkeersborden "Slecht wegdek". Volgens het overzicht onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte bijlage https://breda.raadsinformatie.nl/document/6810950/1/Raadsbrief_13092018__inzake_overzicht_onderhoudswerkzaamheden_openbare_ruimte_bijlage worden deze fietspaden pas in 2021 geasfalteerd. Nu zijn deze fietspaden al vele jaren van zeer slechte kwaliteit en het wordt nu ook door de gemeente bevestigd door het plaatsen van deze borden.
In Breda willen we het fietsen bevorderen. Hiervoor is het noodzakelijk dat fietspaden en zeker de doorgaande fietspaden in goede staat van onderhoud zijn. Mijn vraag is daarom of het onderhoud van de fietspaden naar voren gehaald kan worden, waarbij mijn inziens de aanpak zo snel mogelijk dient te geschieden liefst al in 2019.

Reactie:
Het verstrekte overzicht onderhoudswerkzaamheden geeft een beeld van de beoogde projecten in de komende jaren. Deze projecten bevinden zich veelal in de initiatieffase voorafgaand aan een project. De projecten zijn vooral nog monodisciplinair gepland. Hierbij heeft echter nog maar in een beperkte mate een verkenning plaatsgevonden wat de exacte projectscope gaat worden.

Tijdens het programmeren is gebleken dat de werkzaamheden aan de betreffende fietspaden diverse raakvlakken hebben met andere disciplines.  Zo hebben de werkzaamheden aan de Allerheiligenweg een directe relatie met de bomen en daarnaast trachten we om de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren met het vervangen/aanpassen van de verkeersregelinstallaties. Deze combinatie van werkzaamheden vraagt om een gedegen afstemming qua budget, belangen en uitvoeringsjaar. Om die reden is de beoogde planning om de werkzaamheden in 2021 gelijktijdig uit te voeren.

Wij onderschrijven het belang voor veilige comfortabele fietspaden voor de stad Breda. Onze fietspaden liggen overall cfm CROW systematiek op het afgesproken B niveau. In de tussenliggende periode hebben dus wij extra aandacht voor dit specifieke fietspad. Middels klein onderhoud houden wij dit fietspad veilig tot 2021. Daarnaast schouwen wij extra (2- wekelijks),  tijdens droge en hete periodes om calamiteiten voor te zijn.

Artikel BNdeStem

https://www.bndestem.nl/breda/opknap-fietspad-allerheiligenweg-gaat-nog-wel-even-duren~a2858146/

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020