Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/3/e/b/breda97.nl/httpd.www/templates/bredabeslist2012201/functions.php on line 177

Breda’97 staat ook bij de begroting 2019 voor de mensen, wijken en dorpen

C61F29BE A7CD 4A14 9EAC 4D8BC91CAB8F

Tijdens de behandeling van de begroting 2019 kwam Peter Vissers, fractievoorzitter van Breda’97, eerste aan het woord.

Breda’97 vindt de begroting 2019 met 476 bladzijden en 450 vragen van de fracties onleesbaar en moeilijk te doorgronden. Daarom stelde Breda’97 dat de begroting en jaarstukken leesbaarder en eenvoudiger moeten worden. Wethouder Bos heeft toegezegd met verbeteringen te komen en de leesbaarheid te vergroten.

De verwachtte sluiting van de Tussenpausz in Bavel levert voor verenigingen in de toekomst problemen op, daarom vroeg Breda’97 samen met andere partijen om een QuickScan naar een onderzoek naar een oplossing. Naar verwachting van de Bavelse werkgroep zou dat in of bij de Huif moeten zijn. Deze motie is raad breed aangenomen.(zie link onderaan voor alle aangenomen amendementen en moties)

Voor Ulvenhout vroeg Breda’97 om samen met de werkgroep verenigingsloods te zoeken naar oplossingen voor de te sluiten verenigingsloods aan de Slotlaan. De door Breda’97 ingediende motie werd door alle partijen, behalve 50+ aangenomen.

 

In de plannen van het college staan plannen voor 6000 woningen. Breda’97 vroeg specifiek voor meer aandacht en inspanning voor CPO bouwen, het in eigen beheer in groep bouwen. Ook wil Breda’97 dat meer geld besteedt gaat worden voor de nieuwbouw van sociale huur en koop woningen. De mede door Breda’97 ingediende motie werd aangenomen

Ook de vermindering van de budgetten voor de subsidies in de wijken en dorpen roept vraagtekens op.Nu wordt ondanks het beschikbare geld er nogal eens aanvragen niet goedgekeurd omdat de sociale effecten niet voldoende meegenomen worden. De door Breda’97 ingediende motie om in het openbare subsidieregister alle aanvragen en toekenningen op te nemen werd ook aangenomen.

De zorg is echt een zorg. Financieel komt er te weinig geld uit Den Haag. Dat is echt nodig om de zorg, WMO, jeugdhulp op peil te houden. Als dat geld niet komt kiest Breda’97 voor het niet uitvoeren of vertragen van grote projecten zoals de doortrekking van de Nieuw Mark. De door het college gekozen werkwijze om eerst goed naar de efficiëntie van de processen  te kijken en Den Haag te bewegen meer geld beschikbaar te stellen wordt ondersteund.

Ook de bereikbaarheid van de dorpen en de wijken blijft een belangrijk onderwerp voor Breda’97. De verkeersafwikkeling in Teteringen, Prinsenbeek, Belcrum en andere wijken moet verbeterd worden,

De A58 wordt verbreed. Het college geeft aan dat hierbij de belangen van mens en dier erg belangrijk is. Wij verwachten dat het college deze toezegging ook volhoud in de gesprekken met Rijkswaterstaat.

De gescheiden afvalinzameling is al weer een jaar ingevoerd in Breda. De toezeggingen die het college heeft gedaan sluiten aan bij de inzet van Breda’97 tijdens de verkiezingen. Het is/wordt nu mogelijk om meerdere pasjes aan te vragen en het restafval kan op meer plekken ingeleverd kan worden. ’s Zomers gaat  iedere week het GFT opgehaald worden.

Breda’97 wil zo weinig mogelijk mensen in de bijstand, werk is de beste manier om deel te nemen aan de maatschappij. Breda’97 is het niet eens met de verplichte tegenprestatie die het college in wil voeren. Goede hulp bij het zoeken naar werk en geen verdringing op de arbeidsmarkt zijn belangrijk. Overtuiging is beter dan dwang.

Alle aangenomen amendementen en moties

De volledige bijdrage van Peter Vissers

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020