Bavel verdiend ook in de toekomst goede voorzieningen voor cultuur en verenigingsleven. Breda'97 vraagt geld voor onderzoek.

In de burgersessie presenteerde een afvaardiging van het Bavelse verenigingsleven en ondernemers de notitie "verzoek tot haalbaarheidsstudie multifunctionele accommodatie de Huif". In dit 16 bladzijde tellend document wordt op heldere wijze uiteengezet waarom Bavel een multifunctionele accommodatie nodig heeft voor Sport en cultuur en verenigingsleven.
Door de naderende sluiting van de Tussenpausz, die in de komende jaren wordt verwacht, zal Bavel in de nabije toekomst geen accommodatie meer hebben waar grotere evenementen ( meer dan 120 mensen) kunnen plaatsvinden. Nu worden er al incidenteel activiteiten gehouden in de Huif zoals bijvoorbeeld Bavel is Music. In de toekomst zal er meer gebruik gemaakt moeten worden van de Huif omdat er bij het sluiten van de Tussenpausz geen andere ruimten is voor de repetities van de Harmonie, de Bonte avonden, carnaval etc. etc.
Uitwijken naar Ulvenhout of Breda is volgens Breda'97 geen optie omdat het verenigingsleven in een dorp de smeerolie is voor een sociale en gezellige leefomgeving.
De initiatief nemers stellen daarom nieuwbouw of verbouw van de Huif op dezelfde centrale locatie voor.
Breda'97 steunt het initiatief van harte. Tijdens de bijeenkomst kondigde Jos van Etten al aan dat Breda'97 tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in gaat dienen om geld uit te gaan trekken voor een onderzoek. Dat zal waarschijnlijk een Quick scan onderzoek worden waar snel onderzocht gaat worden naar de eisen, haalbaarheid en kosten van een verbouwde of nieuwe Huif.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020