Hoe wordt de subsidie aan Betoverend Breda besteed en verantwoord?

De afgelopen twee jaar is meer dan een half miljoen euro subsidie verstrekt voor Winterland in de kerstperiode. Winterland wordt gehouden in de binnenstad.

De aanvragen en de verantwoordingen van de verstrekte subsidie werden geheim verklaard wat leidde tot grote ergernis van de oppositiepartijen. Hoe de verstrekte subsidies (van de gemeente, ondernemersfonds en citymarketing) werden besteed werd niet in het openbaar duidelijk. Daarom blijft de vraag staan hoe het kan dat in Prinsenbeek  Winterwonderland georganiseerd wordt met slechts 1500 subsidie. Subsidie die ook nog eens gestopt gaat worden

Ook is nog steeds niet duidelijk van wie de materialen zijn die gekocht zijn met de verstrekte subsidies? Materialen die waarschijnlijk goed gebruikt kunnen worden door de nieuwe organisatie Betoverend Breda.

 

Om te voorkomen dat we in het voorjaar van 2019 voor de derde keer geconfronteerd worden met geheim verklaarde stukken, dat er onnodig veel subsidie verstrekt wordt en dat materialen die met subsidie gekocht worden niet gebruikt kunnen worden door andere subsidieontvangers hebben wij het college de volgende brief met artikel 9 vragen gesteld.

Hopelijk wil het nieuwe college, met ons, een hoop discussie voorkomen, wij wachten het antwoord af.

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Breda,

Betreft: vragen op basis van artikel 9 Reglement van Orde

Onderwerp: Winterland wordt Betoverend Breda.

De ondernemers in de binnenstad hebben samen met Citymarketing aangekondigd dat zij een nieuw winterevenement op willen zetten onder de naam Betoverend Breda als opvolger van Winterland Breda.

Breda’97 is blij met het initiatief van de ondernemers en Citymarketing en hopen dat het resultaat dit jaar mooier en beter zal worden dan afgelopen jaren.

Winterland Breda heeft in de afgelopen 2 jaar een behoorlijk bedrag aan subsidie gekregen, direct en indirect van de gemeente. De verantwoording hierover is door het college telkens geheim verklaard waardoor in het openbaar nooit duidelijk is geworden waar het subsidiegeld aan besteed is en of het goed besteed was.

De ondernemers en Citymarketing hebben een subsidieverzoek ingediend voor Betoverend Breda.

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

- Van het subsidiegeld aan Showdriven BV en Stichting Winterland zijn vele attributen, verlichting, decors, etc. aangeschaft. Op de vraag wie eigenaar is van deze, met subsidiegelden, aangekochte  materialen is tot nu toe geen helder antwoord ontvangen. Is dit Showdriven BV die de eerste editie heeft georganiseerd of de stichting Winterland of toch de gemeente als subsidieverstrekker?
- Kunnen de organisatoren van Betoverend Breda de voornoemde materialen gratis gebruiken?
- Wordt de subsidieaanvraag dit keer wel beoordeeld op basis van ervaringen die opgedaan zijn bij andere organisaties. We denken bijvoorbeeld aan de kosten van een ijsbaan, die wordt ook tijdens het  evenement Winterwonderbeek gebouwd tegen veel lagere kosten dan die op de Grote Markt wordt gebouwd.
- Het heeft Breda’97 altijd gestoord dat de verstrekte subsidies aan de 2 edities Winterland bij voorbaat als geheim werden aangemerkt. Kan het college toezeggen dat de subsidieaanvraag en de verantwoording openbaar inzichtelijk zullen zijn?

Breda’97

Jos van Etten
Peter Vissers

 BNdeStem schrijft hierover (link)

Bredavandaag

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020