Breda'97 was op bezoek bij de formateur

bouvignePeter Vissers en Jos van Etten waren afgelopen vrijdag bij formateur Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen in de kapel van Kasteel Bouvigne.

Zij gingen daar in gesprek met de formateur en twee delegatieleiders van VVD, D'66 en PvdA, de partijen die samen een coalitie willen gaan vormen in Breda.

Deze partijen hebben alle partijen die niet deel gaan nemen aan de coalitie uitgenodigd om hun speerpunten kenbaar te maken voor een betere gemeente.

Het zal u niet verbazen dat Breda'97 opkomt voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

Breda'97 heeft onderstaande bespreekpunten ingebracht en die zijn in een open gesprek doorgenomen evenals de standpunten op het gebied van leefbaarheid van de drie andere partijen.

Wij wachten af of de door ons ingebrachte punten opgenomen gaan worden in het coalitie akkoord.

 

1
Verbeteren bereikbaarheid dorpskernen met de stad op het gebied van Openbaar Vervoer (beschikbaarheid OV, frequentie en tijd laatste rit) Directe veilige fietsroutes en verkeersafwikkeling autoverkeer, met name de Oosterhoutseweg in Teteringen in aansluiting op de Noordelijke rondweg.

2
Uitvoeren evaluatie en aanpassen van de uitvoering van VANG waaronder in ieder geval het aantal passen per huishouden, keuze in meer ondergrondse containers per wijk of dorp, frequentie ophalen GFT-bak in de zomermaanden wekelijks.

3
Verbeteren van de levendigheid van de wijkcentra en dorpskernen waaronder het Willem Alexanderplein en de realisatie van de Scheperij in Teteringen

4
Beter verdeling en ondersteuning van vrijwilligers en verenigingsleven door onder andere betere verdeling subsidiegelden (ijsbaan centrum Breda subsidie, dan ook de ijsbaan in Prinsenbeek subsidie) voor activiteiten in de dorpen en wijken, (jaarmarkten, kermissen etc etc) naast uiteraard het behoud van de activiteiten in de binnenstad van Breda. Kwestie van betere verdeling van de gelden over de gehele gemeente.

5
Inzetten op meer bouwen van woningen in de categorie betaalbare koop en huur(30%), sociale woningbouw (20%) en CPO (10%). Hierbij dient expliciet aandacht te zijn voor het kunnen blijven wonen in de eigen woonomgeving voor starters en senioren. Het hierbij beschikbaar maken van bouwgronden dor het naar voor halen van gereserveerde bouwgronden in de structuurvisie moet hierbij mogelijk zijn, evenals inzetten op een stringentere invulling van reeds bestaande bouwclaims en het formuleren van een sanctiebeleid bij het uitblijven van deze realisatie tot het vervallen van de bouwclaim.

6
Investeren en verhogen van de status van het onderhoud van wegen en groenvoorzieningen buiten het stadshart van Breda, waarbij een extra impuls in in het buitengebied op die plekken met achterstallig onderhoud.

7
Realiseren/faciliteren ook in financiele zin van bouwplaatsen/loodsen in de wijken en dorpen voor carnavalsverenigingen(bouwclubs) o.a in Bavel, Ulvenhout en Prinsenbeek is hier grote behoefte aan.

Onze 2 belangrijkste punten voor coalitie programma:


1 Betere en meer gelijkheid in verdeling en ondersteuning van subsidiegelden.

Het beter en gelijkheid in ondersteunen, faciliteren, financieren en/of subsidiƫren van vrijwilligers(initiatieven) en verenigingsleven door onder andere betere verdeling subsidiegelden (ijsbaan centrum Breda subsidie, dan ook subsidie voor de ijsbaan in Prinsenbeek) en activiteiten in de dorpen en wijken (jaarmarkten, kermissen). Daarnaast het realiseren, faciliteren en/of financieren van bouwplaatsen/loodsen in de wijken en dorpen (Bavel, Teteringen, Ulvenhout en Prinsenbeek) voor carnavalsverenigingen en bouwclubs.

2 Een 3e burgerraadslid. Door de gewijzigde manier van vergaderenwaarbij iedere donderdagavond 3 vergaderingen gelijktijdig gehouden worden, is het voor kleine partijen zoals Breda'97 erg moeilijk om met 1 raadslid en 2 burgerraadsleden alle vergaderingen bij te wonen.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020