Breda'97 vindt dat Oranje PostNL kasten niet midden op een plein of in een straat geplaatst mogen worden

Op 4 april 2018 lazen we op de website van BNdeStem dat midden op het Erasmusplein een knaloranje pakket afhaalbak is weggezet door PostNL.
Dit gevaarte past totaal niet in de omgeving en staat midden op het plein en neemt een erg markante plek op deze manier in.


In Nederland, Breda worden aan bouwwerken strikte regels opgelegd, die o.a. ter beoordeling worden voorgelegd aan Welstand?
Vanuit Breda’97 kunnen wij ons voorstellen dat ook elementen die geplaatst worden in de openbare ruimte vanuit de gemeente Breda een of andere stedenbouwkundige beoordeling op kwaliteit, vormgeving en locatie ondergaan.

 Wij vinden dit ding niet passen midden op een plein en hopen dat er niet meer van dit soort vervuilende kasten op de pleinen en in de straten komen te staan.

Wij hebben het college dan ook volgende vragn gesteld:

 

  1. Heeft de gemeente toestemming gegeven voor het plaatsen van deze afhaalpunten?
  2. Valt de plaatsing van dit bouwwerk binnen het vigerende bestemmingsplan?
  3. Is deze aanvraag beoordeeld op kwaliteit, vormgeving en locatie vanuit stedenbouwkundig oogpunt? Zo ja, wat was het advies, Zo nee, waarom niet?
  4. Is deze aanvraag beoordeeld door welstand? Zo ja, wat was het advies, Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft de gemeente aan PostNL nog meer vergunningen verstrekt voor het plaatsen van deze afhaalpunten?
  6. Waarom heeft de gemeente toestemming gegeven om deze afhaalpunten te plaatsen in de openbare ruimte en niet aan PostNL verzocht deze afhaalpunten in bestaande winkels o.i.d. te plaatsen?
  7. Is het college niet met Breda’97 van mening dat de locale economie en sociale structuur verstevigd kan worden door dergelijke afhaalpunten vanuit bestaande winkels en of maatschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld uit buurthuizen, verzorgingstehuizen en dergelijke te faciliteren?

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020