Van Maden uit de GFT bak tot het zwembad Wolfslaar, 5 moties van Breda’97 die zijn aangenomen

Van Maden uit de GFT bak tot het zwembad Wolfslaar, 5 moties van Breda’97 die zijn aangenomen

Tijdens de begrotingsraad heeft Breda’97 9 moties ingediend. In tegenstelling tot andere partijen had Breda’97 deze op tijd ingediend, zodat het college vooraf zijn advies kon geven.

In de motie “Haal die bak op voor de maden eruit kruipen” geven wij het college de opdracht om tijdens warmer weer de GFT bakken wekelijks op te halen. De wethouder wilde nog onderzoek hier naar doen. De raad vindt onderzoek niet meer nodig

De motie “Wolfslaar , Breda verdient een volwaardig buitenzwembad” is tegen de wens van de wethouder aangenomen. Hij was van mening dat het groot onderhoud na 50 jaar zwembad nu voldoende is. Breda’97 wil echter dat het zwembad ook gaat voldoen aan de eisen van deze tijd. En daar voldoet het huidige zwembad bij lange niet aan.

 

“Het is tijd voor winkels op de Scheperij” in Teteringen werd aangenomen met instemming van de wethouder. De motie is bedoeld om het winkelaanbod in Teteringen uit te breiden nu het dorp zo snel groeit. De voorzieningen blijven achter.

De motie “Betere terugmelding aan de burger” is ook aangenomen, ondanks de toezegging van de wethouder dat zij volop bezig zijn met het verbeteren van de app. De praktijk wijst uit dat er te vaak na de ontvangstmelding niets meer gehoord wordt van de gemeente.

Bij de verbreding van de A58 wil Rijkswaterstaat op voorhand niet op beide rijbanen geluidswerend asfalt leggen. De motie “Geluidwerend Asfalt bij verbreding A58”, waarin gevraagd wordt om maximaal in te zetten op geluidswerende maatregelen bij de verbreding werd aangenomen met allen de stemmen van Groen Links tegen.

Vier moties werden niet aangenomen:

Zo hadden we de motie “Ook winkelcentrum Bisschopshoeve wil aantrekkelijk zijn”, wethouder Adank vond deze motie niet nodig omdat er contact geweest zou zijn met de winkeliers, hij ontraadde de motie op die gronden en de rest van de raad nam dit advies over. De winkeliers van de Bisschopshoeve wisten echter niets van deze contacten. De wethouder heeft beloofd de ambtenaren opnieuw langs de winkeliers te sturen.

Ook de motie “Vereenvoudiging aanvraag vergunningen terugkerende evenementen” werd door het college afgeraden en niet aangenomen, omdat dit al geregeld zou zijn. In de praktijk werkt deze vereenvoudiging nog niet naar wens.

De motie “Het buurthuis is de vergaderfaciliteit op locatie bij uitstek” is ook niet aangenomen omdat de wethouder reageerde dat dit staand beleid is. In de praktijk zien we echter dat het merendeel van de vergaderingen elders gehouden worden.

De motie “Geen kind verlaat de basisschool zonder zwemdiploma”. De wethouder vond deze motie niet uitvoerbaar. Tevens vindt ze dat via het sportfonds ouders gesteund worden. Ze vergeet daarbij dat die ondersteuning slechts is voor ouders met een inkomen dat minder is dan 11% van het minimum inkomen. Veel gezinnen met inkomens net boven die inkomensgrens worden niet ondersteund.

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020