Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Winterland krijgt € 230.000 subsidie. Wordt er nu open over gecommuniceerd en krijgen de wijken en dorpen dezelfde rechten?

In 2016 werd voor de eerste keer gelijktijdig met Serious Request Winterland Breda gehouden. De gemeente gaf hier € 250.000 subsidie voor aan het bedrijd BCX/Showdriven.

Het college heeft de verantwoording van de subsidie door de subsidieontvanger vooralsnog geheim verklaard, dit tot groot ongenoegen van Breda'97 en de bijna voltallige oppositie.

Nu heeft het college dus weer besloten om Winterland te subsidieren. Let wel Breda'97 is niet tegen Winterland, een mooi kerstevenement in de gemeente erbij is alleen maar mooi. We hebben inmiddels al vele kerstmarkten en zelfs een ijsbaan in Prinsenbeek.

Allemaal evenementen die door de lokale ondernemers betaald worden en zonder subsidie gehouden worden. De ijsbaan in Prinsenbeek had een relatief kleine subsidie, die echter door dit college afgebouwd gaat worden.

 

Nu ontvangt BCX/Winterland dus € 230.000 subsidie voor het aanleggen van een ijsbaan, een kerstmarkt met chaletjes die verhuurd gaan worden aan ondernemers en het in kerstsfeer omtoveren met verlichting op de Grote Markt, Havermarkt, Haven, Kasteelplein en Valkenberg. Ondernemers gaan bijdragen aan dit evenement, dat is al winst ten opzichte van vorig jaar toen er relatief erg weinig werd bijgedragen.

Breda'97 heeft de toekenning van deze subsidie in de krant moeten lezen. Opmerkelijk gezien de lopende discussie over het afgelopen jaar.

Breda'97 is dan ook benieuwd of de subsidieverstrekking en de verantwoording deze keer wel openbaar is en of er binnen de gemeente voor iedereen gelijke rechten zijn.

Vandaar dat Breda'97 de volgende vragen heeft gesteld aan het College

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Breda, 8 oktober 2017

Betreft: vragen op basis van artikel 9 Reglement van Orde

Onderwerp: Subsidie Winterland 2017

In BNdeStem van 18 oktober lezen wij dat Winterland 2017 doorgaat in een compactere vorm. Tevens lezen wij dat de organisator € 230.000 subsidie ontvangt.

Breda’97 is voor zoveel mogelijk gezelligheid in de gemeente. Kerstmarkten en schaatsbanen worden op alle plaatsen toegejuicht.

Nu is er in Prinsenbeek al jaren een schaatsbaan, die bijna geheel gefinancierd wordt met behulp van de lokale ondernemers. We verwachten dat de ondernemers in de binnenstad de schaatsbaan op zijn minst op een gelijke wijze financieel ondersteunen. Ook zijn er in diverse wijken en dorpen kerstmarkten die door de lokale ondernemers zelf gefinancierd worden.

Breda’97 gaat er van uit dat de wintermarkt een commerciële activiteit is die door de ondernemers betaald moet worden en dat hiervoor geen subsidie wordt gegeven.

Om onduidelijkheden te voorkomen zoals deze zijn ontstaan over de afgelopen editie van Winterland en Serious Request hebben wij de volgende vragen?

1. Zijn alle gegevens van de subsidieaanvraag en subsidieverantwoording openbaar?
2. Graag willen wij de subsidievraag ontvangen met de financiële onderbouwing.
3. De subsidieaanvraag wordt verstrekt aan een ondernemer. Deze ondernemer krijgt opvallend veel opdrachten en mogelijkheden tot organiseren in de gemeente Breda. In hoeverre hebben andere ondernemers in Breda de mogelijkheid gekregen offertes uit te brengen voor dit evenement, met andere woorden is er een aanbesteding voor dit evenement geweest? Zo nee, waarom niet?
4. Van bedrijven die voor de gemeente Breda werkzaamheden verrichten zijn door de gemeente eisen gesteld. Een van de eisen is dat het een financieel gezonde onderneming moet zijn. Is bij deze onderneming sprake van een financieel gezonde onderneming? SVP vermogenspositie (balans) per 31-12-2017 meezenden.
5. Is in Prinsenbeek nagevraagd wat daar de kosten zijn voor het opbouwen en exploiteren van de ijsbaan?
6. Hoe verhouden zich de kosten van de Prinsenbeekse ijsbaan met de ijsbaan die op de Grote Markt wordt aangelegd?
7. Is de bijdrage van de ondernemers bij de ijsbaan op de Grote Markt minimaal net zo hoog als in Prinsenbeek?
8. Krijgt de ijsbaan in Prinsenbeek nu ook een aanzienlijke subsidie?
9. Als de gemeente de ijsbaan voor een groot gedeelte subsidieert is dan de toegang tot de ijsbaan gratis voor inwoners van de gemeente Breda, dit in tegenstelling tot vorig jaar toen er wel entree betaald moest worden?
10. Op de Grote Markt komen chaletjes die door ondernemers worden bezet. Wordt op plaatsing van deze chaletjes subsidie gegeven?
11. Als op de vorige vraag bevestigend beantwoord wordt dan is onze vraag of de kerstmarkten in de dorpen en wijken van de gemeente Breda ook subsidie ontvangen?
12. Op het Kasteelplein, in de Haven en in het Valkenberg wordt voor feestverlichting gezorgd. In de vorige editie zijn hiervoor, voor zo ver wij weten, materialen aangeschaft. Worden deze nu weer gebruikt?
13. Wordt de feestverlichting op de Grote Markt, Havermarkt en het gedeelte van de Haven waar veel ondernemers zitten betaald uit de subsidie? Zo ja ontvangen de wijken en dorpen ook subsidie voor hun feestverlichting tijdens de kerstperiode?
14. Veel werkzaamheden moeten verricht worden door mensen. In hoeverre worden vrijwilligers ingezet door de organisatie?

Breda’97

Jos van Etten
Peter Vissers

 

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017