Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Serious Request en Winterland blijven de gemoederen bezig houden

Breda'97 is al maanden, samen met andere oppositiepartijen, bezig om duidelijkheid te krijgen over de organisatie en financiering rond de evenementen Serious Request en Winterland. Na een half jaar trekken aan het college om van hen een subsidieverantwoording te krijgen van Serious Reques en Winterland heeft dit nog steeds geen succes.

In grote lijnen heeft het college een verantwoording gegeven. Hierin zijn een aantal beslissingen op zijn minst vreemd. De voornaamste zijn het inhuren van een commercieel bedrijf BCX B.V. / Show Driven voor de beveiliging van Serious Request onder het mom van subsidie en het verstrekken van 250.000 euro aan hetzelfde bedrijf voor het commerciële evenement Winterland. De verantwoording van de subsidies is vastgelegd in de subsidieverordening.

Echter nu de verantwoording in september is binnengekomen, afspraak was voor 1 mei, wordt de verantwoording door de gemeente als geheim gekwalificeerd, waardoor ieder raadslid dat deze verantwoording heeft gelezen er niets meer over mag zeggen in het openbaar. De raadsleden worden hierdoor monddood gemaakt en aan de burgers van Breda, die mee betaald hebben aan de 825.000 euro subsidie,wordt geen openbare verantwoording afgelegd. 

Volgens Breda'97 is het niet openbaar maken van de verantwoording van de subsidie niet juist. Het bedrijf dat de subsidie ontvangen heeft, heeft een subsidieverordening ontvangen waarin de verantwoording is afgesproken. Zoals alle subsidieverantwoordingen moet ook deze openbaar zijn. Als het college dan vindt dat het op basis van de wet niet is toegestaan om bedrijfs- en fabricagegegevens te verstrekken kun je stellen dat het hier een subsidie betreft waarin de ontvanger zich akkoord verklaard heeft met een verantwoording af te leggen. Anderzijds is het niet mogen verstrekken van informatie iets anders dan geheimhouding. Je kunt de informatie beschikbaar stellen aan de raad, Zij kunnen beoordelen of de uitgaven van de gemeentelijke subsidies juist en volledig verantwoord zijn. De raadsleden kunnen dan hierover in het openbaar hun mening geven.

Breda'97 heeft hierover weer nieuw vragen gesteld aan het college van Breda

 

Winterland en Serious Request blijven politiek Breda roeren: geheimhouding is nu struikelblok (de Poetin uitspraak is niet van Breda'97)

Eerder ontvingen we antwoorden op de van het college op eerder gestelde vragen.

 

De samenvatting van Breda Vandaag van de antwoorden van het college op de vragen die Breda'97 samen met andere oppositiepartijen heeft gesteld was

‘Geen tijd voor aanbesteding veiligheid rond Serious Request’

Bndestem had een vergelijkbare kop 

Tijdnood: Breda keek niet verder voor goedkopere beveiliging Glazen Huis

Hoezo geen tijd voor aanbesteding denken wij dan. Meer dan een jaar van te voren was bekend dat Serious Request naar Breda kwam. Lijkt me normaal dat je op voorhand, proactief, offertes gaat aanvragen bij beveiligingsbedrijven. In deze offertes hadden op voorhand diverse scenario's berekend kunnen worden waarbij de beveiligingsbedrijven aangeven hoe ze de zaak zouden beveiligen. Dit was ook beter geweest bij de onderhandelingen met 3FM. Maar goed Showdriven mocht de beveiliging doen.

Als de kers op de taart gaf Showdriven aan dat het leuk zou zijn dat de stad nog een evenement zou krijgen dat Winterland ging heten. En ook hier kreeg een commercieel bedrijf, dat gericht is op het maken van winst, zomaar een subsidie van een kwart miljoen zonder bijvoorbeeld andere evenementenorganisatoren uit Breda te vragen of zij ook mooie ideeën hebben wat dat kost.

 

Maar wat ons ook stoort is dat de wethouder  vergeet dat er in de gemeente Breda wel degelijk Kerstmarkten (Belcrum en Ginneken) zijn en er ook een ijsbaan (Prinsenbeek) ligt tijdens de kerstperiode. Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers en door sponsering mede betaald door actieve lokale ondernemers. Dat de "Bredase" ondernemers burgers dus een jarenlang gekoesterde wens hadden voor een jaarlijks winterevenement (met in elk geval een ijsbaan en kerstmarkt) lijkt ons grote klets.Of is het zo dat de wethouder c.q. college alleen het college van de binnenstad zijn?

Wij zijn benieuwd of ondernemers met mooie ideeën voor wijken en dorpen in de toekomst ook zomaar subsidie gaan krijgen?

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017