De nieuwe manier van afvalscheiden is ingevoerd

De gemeente Breda is gestart met de uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding en ophalen. Hierbij wordt van alle inwoners van de gemeente gevraagd hun restafval te deponeren in centrale inzamelbakken. Voor het inzamelen van plastic, papier en GFT  zijn aparte afvalbaken geleverd.

Breda'97 is er niet geheel van overtuigd dat de gemeente de meest gebruikersvriendelijke oplossing hiervoor heeft gekozen. Vandaar dat we vragen hebben gesteld over het aantal passen dat beschikbaar is gesteld voor het restafval, de kosten die de burger kwijt is bij het verlies van de pas, de beperking van het aantal bakken waar de burger zijn restafval in mag storten, het niet automatisch melden dat een container voor restafval vol of kapot is en over het gebruik van de chip in de containers.

 

Hieronder staan de volledige vragen:

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van gemeente Breda
Postbus 90156
4800 RH BREDA
Breda, 10 maart 2017


Betreft: art. 40 Afvalscheiding


Geacht college,


De uitrol van de nieuwe manier van afvalscheiding is in volle gang.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen over gemaakte keuzes in de uitvoering van dit beleid.
1. De inwoners krijgen in een brief twee containers aangewezen voor het deponeren van het restafval. Deze
twee plaatsen zijn niet altijd de meest logische plek voor de inwoners. Onze vraag aan u is dan ook waarom u
de inwoners niet vrij laat om het restafval daar te laten deponeren op de plek die voor de inwoner het meest
logisch is?
2. Bij de brief wordt één pasje beschikbaar gesteld. In een meerpersoonshuishouden is dat niet erg handig. De
vraag is dan ook waarom het college de inwoners niet de mogelijkheid geboden heeft om één of meer extra
pasjes aan te schaffen?
3. Bij verlies van het pasje kan de inwoner een nieuwe pas aanvragen voor € 15. Volgens Breda’97 is dit veel te
duur. Een nieuwe pas kost de gemeente niet meer dan € 1. De overige € 14 zouden dan behandelingskosten
moeten zijn. Zelfs de OV chipkaart kost maar € 7,50 en dat is volgens deskundigen al veel te duur. Onze vraag
aan u is om ons de berekening te laten zien waaruit blijkt dat de werkelijke kosten € 15 bedragen.
4. De inwoners worden gevraagd om aan de gemeente te melden dat een container vol of kapot is. Dit is wat
Breda’97 betreft een wel erg oude methode om meldingen binnen te krijgen en het risico dat containers te
lang vol of kapot zijn, wordt hierdoor verhoogd. O.a. in Dordrecht werkt men met smart containers die deze
signalen automatisch doorgeven aan de gemeente. Door een automatische signalering kan een efficiëntere
leging van containers worden bereikt waarbij een eventueel probleem van veel stortingen in een container
door mensen die niet in de directe omgeving wonen, worden gesignaleerd. Kan het college aangeven waarom
in Breda niet voor deze wijze van signaleren gekozen is en wat de meerkosten zijn om zo’n systeem alsnog in
te voeren?
5. In de containers zit een chip die volgens de brief gebruikt wordt voor het leegmaken van de juiste containers.
Onduidelijk is welke informatie wordt opgeslagen, of deze informatie bewaard wordt en of deze nog ergens
anders voor gebruikt wordt. Onze vraag is dan ook of het klopt dat de chip alleen gebruikt wordt voor het
legen van de juiste container en dat hiervan verder geen data van wordt gebruikt of bewaard.

 


Met vriendelijke groet,
Jos van Etten, Raadscommissielid
Peter Vissers, Raadscommissielid
Viola de Bruijn, Fractievoorzitter

 

Het antwoord van het college vindt u hier

Helaas is het college niet van zins iets aan te passen. Wij zullen het bij een evaluatie inbrengen.

Navraag over het eens in de twee weken ophalen van de GFT bakken in de zomer leert ons dat het de bedoeling is om in de zomer de GFT bakken een keer per week te gaan legen. In 2017 is dit volgens wethouder de Beer niet mogelijk vanwege de dubbele manier van afvalinzameling, oud en nieuw, waardoor er capaciteitsproblemen bestaan. Wij vinden dit jammer, zeker gezien de vele berichten over maaien in de GFT containers

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020