Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/3/e/b/breda97.nl/httpd.www/templates/bredabeslist2012201/functions.php on line 177

Breda Gasvrij of toch NIET??

De gemeente Breda  wil in 2044 een CO2 neutrale en een gasvrije gemeente zijn (link)

Bij een van de eerste projecten waarop de gemeene invloed heeft wordt al afgeweken van dit voornemen. Het college heeft besloten toch nieuwbouwwoningen te realiseren met nieuwe gasaansluitingen. Reden voor Breda’97 om hier vragen over te stellen aan het College.

In  grote lijnen is het antwoord van het college dat het goedkoper was omdat er al een gasaanslluiting ligt op de bouwplek en dat een aansluiting op de stadsverwarming niet snel kon.

Het college gaat hier voorbij aan aardwarmte, die zeker voor dit project een alternatief had kunnen zijn. Het blijkt dat bij dit college dus de centen belangrijker zijn dan principes!

Breda'97 neemt de beantwoording van deze vragen mee bij het onderwerp uitvoeringsprogramma klimaat tijdens de commissie economie.

 

 Onderstaand de volledige vragen met antwoord van het college

Vraag 1.

Waarom wordt voor deze nog te bouwen woningen nu al afgeweken van het voornemen een gasloze gemeente te gaan worden?

Antwoord 1.

 

Voor de realisatie van de 21 sociale huurwoningen in deelplan 7a is gekozen voor een locatie die snel te ontwikkelen is. De urgentie om sociale huurwoningen te bouwen in de gemeente Breda is groot. Deze locatie, waar nu een tijdelijke school staat, leent zich er voor om de bouw van deze woningen op korte termijn mogelijk te maken. Daarmee is ontwikkeling van deze locatie losgekoppeld van Bouverijen en wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen die reeds aanwezig zijn op de Aanstede. Deze locatie is reeds aangesloten op gas omdat hier een tijdelijke school heeft gestaan. Daarbij is de afweging gemaakt welk warmtesysteem aan te leggen. Het aansluiten van deze locatie op stadsverwarming is voor deze locatie geen optie, aangezien er geen aansluiting van de stadsverwarming aanwezig is. Een aansluiting maken op het net in Bouverijen is niet mogelijk omdat de er alleen in het noordelijke gedeelte een distributieleiding ligt. Het aanleggen van de distributieleiding in het zuidelijke deel is niet binnen de noodzakelijke termijn mogelijk omdat het leidingtracé niet is te bepalen omdat de infrastructuur nog niet vastligt. Daarnaast is de afstand te groot om de aansluiting financieel en energetisch rendabel te maken.

Vraag 2.

Waarom wordt hier op basis van aanlegkosten toch voor gas gekozen?

Antwoord 2.

Er is niet gekozen op basis van aanlegkosten maar op basis van het realisatietempo van de voorzieningen.

 

Vraag 3.

Waarom wordt in plaats van het doortrekken van het warmtenet van deelplan 1 en 2 in de Bouverijen niet gelijk ook dit deelplan 6 met de sociale huurwoningen gelijk op dit warmtenet aangesloten?

Antwoord 3.

Zie antwoord onder 1.

Vraag 4.

Of worden ook de zuidelijker gelegen nog te realiseren deelplannen 7 en 8 in de Bouverijen eveneens voorzien van een gasaansluiting?

Antwoord 4.

Voor Bouverijen is gekozen voor een duurzame warmtevoorziening in de vorm van stadsverwarming met opwekking vanuit de biogasinstallatie van het Waterschap. Deelgebied 7 en 8 worden in de reguliere fasering ontwikkeld en volgen na ontwikkeling van de andere deelgebieden. Er is geen voornemen om de overige deelplannen te voorzien van een gasaansluiting.

Vraag 5.

Waarom hebben bewoners in deelplan 1 destijds bij aankoop van de woning deze keuze niet gehad en is het de gemeente Breda schijnbaar wel gelukt een aansluiting op stadsverwarming te bedingen? Waarom heeft u het gebied niet aangewezen als warmtegebied?

Antwoord 5.

Zie het antwoord op vraag 4. De reeds aangesloten gebieden zijn aangewezen als warmtegebied zoals opgenomen in het codebesluit gebiedsindelingen van de ACM(Autoriteit Consument en Markt).

Vraag 6.

Als de gemeente toch gas prefereert boven de aansluiting op duurzame energiebronnen als stadsverwarming, gaan de mensen in de gemeente Breda dan tegen de hogere kosten van de aansluiting op stadsverwarming, door het ontbreken van keuzevrijheid in leverancier in de toekomst door de gemeente Breda financieel gecompenseerd worden?

Antwoord 6.

De gemeente prefereert geen gas, integendeel zelfs. De gemeente heeft daarnaast geen rol in het reguleren van de marktwerking en zal daarin ook geen financiële compensatie uitkeren. In de warmtewet worden de belangen van de consument behartigd en de ACM is er voor om hierop toezicht te houden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,

 
   

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020