Antwoorden op vragen van Breda '97 over de uitwerking van de subsidieverlening door wijkplatforms vraagt naar uw reactie.

Antwoorden op vragen van Breda '97 over de uitwerking van de subsidieverlening door wijkplatforms vraagt naar uw reactie.

De antwoorden van het collge op de vragen van Breda'97 vindt u onder de link

Volgens het college staan de dorps- en wijkplatforms voor iedereen open. Breda'97 is benieuwd hoe de betrokken burger dit ervaart, omdat wij nergens publicaties of uitnodigingen gezien hebben van dorps-of wijkraden om de vergaderingen bij te wonen. Wel hebben wij reacties ontvangen dat de dorps- of wijkraden niet conform dit principe zijn ingericht. Uiteraard zijn alle op- en aanmerkingen op het functioneren van de platforms welkom.

Heeft u hierover opmerkingen dan noren wij het graag. Stuur een mailtje naar ons of neem contact op met een van onze fractieleden

 

Breda'97 heeft vandaag een aantal kritische vragen aan het college gesteld over Breda Doet wijkplatforms. Van diverse kanten hoorden wij reeds dat de ervaringen niet onverdeeld positief werden ervaren. Dit werd versterkt door het artikel in BN/De Stem van gisteren: “Wijkraden vinden platforms 'gekunsteld'”. Hoe zijn de wijkplatforms per dorp/wijk samengesteld en welke subsidieaanvragen zijn er wel of niet verstrekt en wat is de motivatie? Welke criteria worden er aangehouden voor deelname aan de wijkplatforms? En heeft er al een (tussentijdse) evaluatie plaatsgevonden?

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders

van gemeente Breda

 

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Breda, 4 januari 2017

Betreft: art. 40 Breda Doet wijkplatforms

 

Geacht college,

 

Nu het nieuwe jaar gestart is wil Breda’97 graag op de hoogte gesteld worden van de uitwerking en ervaringen van Breda Doet, met name de ervaringen met de wijkplatforms.

Van diverse kanten hoorden wij reeds dat de ervaringen niet onverdeeld positief werden ervaren. Dit wordt nu nog versterkt door het artikel in BN/De Stem van 3-1-2017, “Wijkraden vinden platforms 'gekunsteld'”.

 

Alhoewel wij ons realiseren dat subsidies die bij de wijkplatforms het gehele jaar door ingediend kunnen worden, willen wij toch graag geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken.

 

We hebben daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe zijn de wijkplatforms per dorp of wijk samengesteld?
  2. Welke criteria worden er aangehouden voor deelname aan de wijkplatforms?
  3. Wie heeft bepaald welke deelnemers mee mogen bepalen over de aangevraagde subsidies?
  4. Het is onduidelijk binnen welke financiële kaders de dorp- en wijkplatforms moeten gaan werken.  Is er sprake van een verdeling op basis van inwoneraantal? Kunt u toelichten wat de financiële kaders zijn en hoe deze bepaald zijn en wat is de motivatie?
  5. Graag ontvangen wij een analyse met daarin de beantwoording van de volgende vragen:

-          Hoeveel subsidieaanvragen zijn er per dorp of wijk aangevraagd?

-          Welke subsidieaanvragen zijn er per dorp of wijk in behandeling genomen?

-          Welke subsidieaanvragen zijn er per dorp of wijk afgewezen of gedeeltelijke goedgekeurd en wat is de motivatie?

-          Welke subsidieaanvragen zijn er per dorp en wijk verstrekt en wat is de motivatie?

6. Is er per wijkplatform al een (tussentijdse) evaluatie gehouden en zijn hier de resultaten al van bekend? Zo ja, kunt u deze met ons delen? Zo nee, wanneer gaat de eerste evaluatie plaatsvinden?

 

Met vriendelijke groet,

Jos van Etten, Raadscommissielid

Viola de Bruijn, Fractievoorzitter

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020