Standpunten

Breda Beslist, de nieuwe lokale partij voor de gemeente Breda

De politieke partijen Breda’97 en BOB hebben besloten om samen met het bestuur en actieve leden van Volmondig Ja een nieuwe lokale politieke partij op te richten.

Op vrijdag 11 september hebben deze partijen aangekondigd verder te gaan als BREDA BESLIST. Eén sterke lokale partij in de Bredase politiek die de lokale belangen van de inwoners en bedrijven in Breda zal behartigen van uit de 8 grondbeginselen die vastgesteld zijn bij de oprichting van de nieuwe partij.

De 8 grondbeginselen voor de lokale samenwerking in Breda

(niet in enige volgorde van prioriteit)

  • Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop.
  • Het algemene belang gaat boven het ‘individuele’ belang; maar niet ten koste ervan.
  • De betrokkenheid van de burger vergroten door meer ruimte voor initiatieven en inspraak en door het optimaal benutten van het aanwezige sociaal-maatschappelijke kapitaal in Breda.
  • De dienstbaarheid van ‘de politiek’ aan de burger is zichtbaar, hoorbaar, merkbaar, tastbaar.
  • De bestuursstijl en de bestuurlijke inrichting van Breda Beslist zijn passend bij deze tijd.
  • Er is transparantie in het eigen optreden met (gemotiveerd) ruimte voor afwijkende meningen.
  • Actief en constructief handelen in het belang van stad en bewoners met een kritische houding, maar niet in een ‘protestachtige’ stijl en sfeer.
  • Wonen, werken, studeren, ondernemen, veiligheid, zorgen, recreëren, cultuur, sporten, mobiliteit, enz. De mozaïek van geheel Breda bekijken we altijd in samenhang, zodat de stad in haar diversiteit een goed functionerende duurzame samenleving wordt en blijft.

Vanaf 17 september zal de naam Breda’97 ophouden te bestaan als lokale partij in de Bredase gemeenteraad. De fractie zal deel gaan nemen in de Bredase gemeenteraad als BREDA BESLIST.

Nieuwe Belcrumbrug blijft niet toegankelijk voor rollators, rolstoelen en kinderwagens

Breda97 heeft 2 maal artikel 9 vragen gesteld aan het college over de tijdelijke en vaste brug over de Belcrumhaven. Deze brug is niet toegankelijk voor mindervaliden, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Breda'97 vroeg aan het college om de brug voor deze doelgroepen toegankelijk te maken.

Helaas kregen we op de vrijdag, na het plaatsen van de tijdelijke brug, pas de antwoorden van het college. Het college wil de brug niet aanpassen omdat het te duur zou zijn voor een tijdelijke brug.De gebruikers van looprekken, rollators, rolstoelen en mensen met een kinderwagen moeten maar 650 meter omlopen, terwijl mensen die goed ter been zijn over de korte route kunnen lopen.

Lees meer...

Nog veel klaslokalen hebben geen goede mechanische ventilatie.

Breda’97 was benieuw naar de kwaliteit van de luchtbehandeling in de scholen in de gemeente Breda.

Gezien de discussie over de invloed van de werking van ventilatiesystemen op het verspreiden van het Covid 19 virus leek het Breda’97 nodig om inzicht hierin te krijgen


Uit het antwoord van het college blijkt dat ze de scholen om duidelijkheid hebben gevraagd.

Lees meer...

Zou er echt geen plaats voor een Covid teststraat zijn in Breda

De gemeente Breda kan geen vervangende plek voor een Covid teststraat vinden!!
Hoe is dat nu mogelijk?
Breda'97 vindt dat er in alle gemeenten een teststraat moet zijn, zodat de drempel om je te laten testen zo laag mogelijk is en dat er geen onnodige (openbaar vervoer) reizen plaats hoeven plaatst te vinden.
 
Daarom heeft Breda'97 artikel 9 vragen gesteld aan het college van Breda:

Lees meer...

Dick Vuijk beëdigd als burgerraadslid

Dick Vuijk is in de Hamerraad van 25 juni 2020 beëdigd als burgerraadslid voor Breda'97. Hij volgt Marieke van Yperen op die vanwege langdurige afwezigheid niet meer instaat is haar rol als burgerraadslid uit te voeren.

Dick is lid van Breda'97 vanaf de oprichting in 1996 en is wooachtig in Ulvenhout.

Hij is jarenlang actif geweest in de Bredase gemeenteraad, eerst als commissielid en daarna als raadslid.

Na zijn afscheid als raadslid is Dick altijd actief gebeleven in de partij. Vaak was hij het historisch geheugen die de huidig fractie ondersteunt. 

Tevens is Dick betrokken bij de gesprekken om te komen tot een nieuwe lokale partij in Breda.

Wij ensen Dick veel succes en danken Marieke voor haar inzet.

Breda'97 gaat samen met BOB en Volmondig Ja samen een nieuwe lokale partij starten

Persbericht

Breda, 8 januari 2020


Breda’97, BOB en Volmondig JA slaan de handen ineen.
In maart 2022 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Breda’97, BOB en Volmondig JA hebben elkaar gevonden en gaan samenwerken om tot de oprichting van een nieuwe grote lokale beweging te komen.


Waarom een nieuwe grote lokale beweging?
Het oude democratische systeem is failliet en de huidige partijpolitiek in onze gemeente staat de burgers in de weg. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om Breda nog transparant en democratisch te besturen. Ronduit frustrerend voor wie op democratische wijze politiek wil bedrijven.


Zo kan het niet langer. Zo willen we het niet meer! Het belang van Breda en daarbinnen de (identiteit van) wijken en dorpen staat voorop. Lokaal vóór landelijk. Altijd het beste voor stad en inwoners.


Op zaterdag 18 januari 2020 is er, van 10.00 – 12.00 uur in Zaal Vianden Viandenlaan 3-5 Breda, een openbare informatiebijeenkomst. Inloop vanaf 09.30 uur.

Alle Bredanaars die zich verbonden voelen met hun stad, hun dorp, wijk of buurt zijn welkom. We geven uitleg over onze beweegredenen, gaan met de aanwezigen in gesprek en vragen mensen die geïnteresseerd zijn om input en om zich bij ons aan te sluiten.

Artikel BNdeStem

Kerstmakt Grote Markt: Episode X, De dure kerstboom

Sinds een aantal jaren probeert dit college een leuke kerstmarkt en sfeer weg te zetten in de binnenstad. Een initiatief dat wij steunen. Deze pogingen hebben tot nu toe bakken met geld gekost en resultaten waren op zijn zachtst gezegd matig.

BNdeStem schrijft in hun artikel dat de kerstboom op de Grote Markt 100.000 euro kost, echter zij krijgen dit nergens bevestigd.

Breda'97 heeft de opeenvolgende Winterland en Betoverend edities qua financiën altijd kritisch gevolgd, Hierbij was transparantie vanuit het college niet vanzelfsprekend omdat de verantwoordingen meestal tot geheim verklaard werden. Hierdoor konden wij niet in het openbaar de controlerende taak als gemeenteraadslid uitvoeren.

Lees meer...

Ontsluitingsweg Roosberg, Bouwloods Ulvenhout en snelheidscontroles zijn aangenomen moties van Breda'97

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Breda voor 2020 zijn een aantal door Breda'97 gemaakte moties en moties die Breda'97 mee ingediend heeft aangenomen door de gemeenteraad. 

Breda'97 had een motie ingediend voor een snelle aanpak van de ontsuitingsweg bij sportpark de Roosberg. Ook het CDA had een vergelijkbare motie. Door één motie in te dienen werd deze ingediend door Breda'97, CDA en VVD aangenomen door de Raad.Volgens de motie moet er een oplossing komen in 2020 of 2021.

Lees meer...

100 km op de snelwegen rond Breda goed voor mens en milieu

Het kabinet zoekt stikstofruimte om bouwplannen uit te voeren en gaat volgens BNdeStem de maximum snel omlaag brengen.

De stikstof en fijnstofconcentraties in en rond de gemeente Breda zijn te hoog. Het Natura 2000 gebied Ulvenhoutse Bos dient beschermt te worden. Maatregelen zijn nodig om de uitstoot van stikstof en fijnstof omlaag te brengen. Daarnaast willen we in Breda 6000 woningen bouwen en hebben daarvoor vermindering van de stikstofuitstoot nodig om dit te realiseren.

Lees meer...

Subcategorieën

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter-raadslid

Jos van Etten

Ulvenhout

Burgerraadslid

Dick Vuijk

Ulvenhout

Burgerraadslid

Marcel van der Mast

Hoge Vucht

Burgerraadslid

Ad Figiel

Haagse Beemden

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda Beslist 2020