Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Buitengebied

Breda’97 is voorstander van een aantrekkelijk buitengebied. We moeten hier dan ook sterk inzetten om het wankel evenwicht te bewaken tussen natuurwaarden en het agrarisch ondernemerschap. “Men”moet een boterham kunnen blijven verdienen. Samen met partners als het Hoogheemraadschap of bijvoorbeeld de vereniging Markdal zijn er werkbare varianten uit te werken met een duurzaam natuurbeheer als uitgangspunt. Daarnaast is voldoende toezicht en veiligheid een blijvende noodzaak.

Het Markdal en het dal van de Aa of Weerijs zijn belangrijke natuurdragers en zijn voor een goede waterbeheersing belangrijke schakels. Recreatieve functies worden daarbij op een zorgvuldige manier ingepast

 

footer fractie Peterfooter fractie mariekefooter fractie Josfooter fractie Ad

Copyright Breda'97 2017