LOKAAL STERK

Standpunten onderwijs

Onderwijs

In ons land is de basisontwikkeling gegarandeerd. Vervolgonderwijs hoort tot ieders mogelijkheid. Wie hoger onderwijs kan en wil volgen, heeft daartoe ook de mogelijkheid.

 

Onderwijs dient in goede gebouwen plaats te vinden.
Het blijft dan ook een verantwoordelijkheid van de gemeente Breda in het bijzonder,
om controle uit te voeren op de wijze waarop de door gedecentraliseerde taak wordt uitgevoerd:
- zorgen voor goede schoolgebouwen die ruim zijn en een goed binnenklimaat hebben
- de ontwikkeling van brede scholen te ondersteunen en daarvoor gebouwen te creëren die tevens meerdere functies vervullen in de wijk of dorp.
- laag geletterdheid te signaleren en aan te pakken
- inzetten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

 

Het is voor de stad van belang dat een internationale school zich verder kan ontwikkelen. Breda'97 vindt dat dit initiatief zich optimaal moet ontwikkelen. Het is een trekpleister voor de stad als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Ook de erkenning van de faculteiten aan de hogescholen in Breda als universiteit brengt de stad voordelen op.

 

Wij zien graag dat scholen zich erg betrokken voelen bij hun omgeving. Schoolgaande jeugd kan veel betekenen voor het welzijn in de omgeving door hulp te bieden op verschillende terreinen. Te denken valt aan hulp aan jongere leeftijdsgenoten, hulp aan ouderen, schoonhouden van straat en groen. Het is onze taak de jeugd bewust maken van hun rol in de maatschappij.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017