Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

Onderwijs

Laaggeletterdheid is volgens onderzoeken nog steeds een groot probleem. Eén op de tien mensen zou volgens onderzoek onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om volwaardig deel te kunnen nemen in de huidige maatschappij. Ook geven onderzoeken aan dat tot een kwart van de inwoners moeite heeft met het gebruik van computers. Breda‘97 wil daarom extra aandacht voor taal- en rekenonderwijs voor deze kwetsbare groepen. Door gebruik te maken van computers wordt de kennis hiervan verder verhoogd.

Taalachterstanden beginnen vaak op vroege leeftijd en voor het begin van de schooltijd. Breda’97 ijvert ervoor dat ieder kind een gelijke start kan maken.

Stageplaatsen en meer interactie tussen scholen en bedrijven zijn een beproefd beginsel bij de start naar een succesvolle werkomgeving. Stimulering van deze samenwerkingsvorm verdient grote aandacht.

footer fractie Peterfooter fractie mariekefooter fractie Josfooter fractie Ad

Copyright Breda'97 2017