LOKAAL STERK

Standpunten Milieu

Milieu

Het milieu verdient veel aandacht. Bij elk besluit dient de overweging mee te worden genomen wat de gevolgen zijn voor het milieu. Duurzaamheid dient onderdeel te zijn van elk besluit.

 

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren is het belangrijk dat de doorstroming van het verkeer zo vlot mogelijk verloopt, denk dan bijvoorbeeld aan het goed afstellen van de verkeerslichtinstallaties (de zgn. groene golf).

 

Grote aandacht voor het bestaande groen in en buiten de stad. Immers het buitengebied is voor Breda niet alleen van cultuurhistorisch belang, maar het uitgebreide groen heeft een sterke recreatieve functie als uitloopgebied voor de bewoners van de stad en dorpen.
Breda'97 is tegen het verwijderen van bosschages en parkachtig groen in de stad.
Op speelvelden laat men het gras te hoog opgroeien zodat het de jeugd minder mogelijkheden geeft deze velden te gebruiken.

 

Breda'97 is geen voorstander van het vestigen van nieuwe kascomplexen, omdat de inbreuk op landschap, recreatie en omgeving groot is.
Elke bebouwing in het groen moet zoveel mogelijk worden ingepast, zodat het karakter van de omgeving in stand kan worden gehouden. Voorbeeld is aanplant van een groene haag rondom een kassencomplex en afschermen van de lichtuitval.

 

Verder zien we graag :
- zeer actieve aanpak van het zwerfafval, naast opruimen betekent dit ook inspelen op een mentaliteitsverandering
- stimuleren van zonne-energie bij eigenaren van woningen en bedrijven .
- hergebruik van afval blijven stimuleren

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017