LOKAAL STERK

Standpunten Economie

Economie

Voor Breda is de werkgelegenheid van groot belang.

 

Breda dient facilitair op te treden naar bedrijven die zich willen vestigen. De groei van het aantal arbeidsplaatsen kan bepalend zijn voor de medewerking aan de uitgifte van gronden voor de vestiging van een bedrijf. Daarnaast moet voldoende aandacht zijn voor de startende ondernemer. Er zal naar gevarieerde vormen van bedrijvigheid gekeken moeten worden, waarbij samenwerking met de West-Brabantse regio geïntensiveerd wordt.

 

Breda'97 wil leegstand bestrijden door het revitaliseren en herbestemmen van bedrijfsterreinen en gebouwen. Ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen kan pas worden aangepakt als de revitalisering van oude leeg staande terreinen is aangepakt.
Meer aandacht naast nieuwe ontwikkeling van winkelcentra voor de bestaande wijkwinkel en de betekenis daarvan. Dit vaak door verbetering van het branchepatroon en herinrichting van de openbare ruimte rond die wijkwinkel. Parkeren verdient daarbij de volle aandacht
De ontwikkeling van toerisme vraagt vooral gastvriendelijk denken. Een toerist moet met plezier snel terug willen komen.
Daarvoor doet Breda '97 de volgende suggesties:
- dagtarieven voor parkeren laag houden
- P+R terrein inrichten aan de twee andere kanten van de stad met zeer regelmatig busvervoer (het NAC-stadion en de Bavelseberg )
- zorgen voor een schone en graffitivrije binnenstad (en in de rest van de gemeente)
- meer stadstoezicht in het centrum voor een veiliger gevoel en orde handhaving.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017