LOKAAL STERK

Standpunten Zorg

Volksgezondheid

De zorg voor de gezondheid van de burger is een basisvoorziening.

Het is van belang dat ook de gemeente haar aandeel in de gezondheidszorg actief oppakt.
Wij rekenen het tot onze taak:
· huisartsenposten in wijken te faciliteren
· ondersteuning van de instellingen bij voorlichting over drank en drugsgebruik
· opbouw van een betrouwbaar AED -netwerk te voltooien en te onderhouden
· een betaalbare GGD.

 

Sociaal beleid voor Jong en Oud
Elke burger van Breda is voor Breda'97 gelijk. Er mag geen tweedeling ontstaan in de maatschappij, noch op basis van leeftijd, van sekse, van religie, van afkomst of van sociale status.
Sociale of maatschappelijke achterstand is niet acceptabel. Dat moet gelden voor iedereen die niet door eigen schuld hierin is geraakt. Armoede is niet aanvaardbaar.

 

De slogan van Breda'97 "Samen Leven is met elkaar Leven" willen wij op alle mogelijke manieren inhoud geven.
Respect voor elkaar en rekening houden met elkaar, staat bovenaan onze lijst.

 

Goede voorbereiding is nodig voor het oppakken van de transitie van rijkstaken naar de gemeente van de jeugd en thuiszorg. Waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande aanpak en uitvoering.
Veel aandacht hoort te gaan naar jongeren en ouderen. Beide groepen kunnen veel voor elkaar betekenen. Dit bevordert de sociale samenhang en voorkomt dat mensen, jong of oud, uitgesloten worden in onze maatschappij. Vroegtijdige signalering van problemen met ouders en kinderen kan veel oplossen.
De betrokkenheid van mensen met enige vorm van beperking, moet aandacht blijven krijgen.
Zij moeten als een volwaardige burger kunnen functioneren.
Participatie is zeer belangrijk omdat het ieder het gevoel geeft er ook echt bij te horen.
Iedereen die aanklopt voor financiële hulp moet ook bereid zijn daarvoor iets terug te doen.
Veel verenigingen hebben moeite om vrijwilligers te vinden, aan de gemeente de taak om aan mensen die bijstand krijgen het verzoek te doen een vrijwilligersfunctie te vervullen als tegenprestatie. Hiermee bevorder je ook de participatie.

 

Aandacht voor de vereenzaming van ouderen door onder andere het openhouden van wijkcentra en buurthuizen. Het stimuleren en begeleiden van hulp door participatie vanuit die centra voor allerlei acties en ondersteuning geeft een uitgebreide mogelijkheid voor buurt en wijk werk. Ook verenigingen kunnen daar een rol in spelen.

 

Internationale solidariteit

Breda'97 is van mening dat onze stad kennis en vaardigheden kan delen met andere

steden in de wereld. Daarom hebben wij ons actief ingezet voor de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse stad Ekurhuleni. Ook in de komende bestuursperiode zal deze samenwerking moeten worden gecontinueerd
Wij staan volledig achter de doelstellingen, die uiteindelijk tot een eerlijker verdeling van gezondheid, voedsel en ontwikkelingsmogelijkheden moeten leiden.

 

 

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017