LOKAAL STERK

Standpunten Vrije tijd

Sport

Bewegen is belangrijk voor iedereen en is een katalysator voor integratie, gezondheid en sociale netwerken.

 

Faciliteren in breedtesport zorgt ervoor dat iedereen in beweging kan komen. De inzet daarbij is dat iedereen die sport kan beoefenen die hij wenst.
Daarnaast wordt topsport steeds belangrijker. Topsport stimuleert breedtesport in alle vormen.
Een nieuw topsportcentrum dat tevens geschikt is voor de breedtesport is geen luxe. De ontwikkeling kan in samenwerking met de markt of met het voortgezet onderwijs zijn beslag krijgen.

 

Schoolzwemmen stimuleren.

 

Het zwembad "de Wolfslaar"open houden.
Het door andere uitgevoerde onderhoud kan beter van de verschillende sportvoorzieningen zoals bv. het zwembad, maar ook de ijsbaan.
Het gebruik van de Galderse Meren optimaliseren en het parkeren regelen en verbeteren. Het volledig privatiseren moet volgens Breda'97 voorkomen worden..

 

Cultuur

Grote aandacht voor ons erfgoed !

 

Breda'97 heeft niet voor niets het initiatief genomen de Grote Kerk een deel van het jaar gratis toegankelijk te maken.
Monumenten in ere houden. Geen monumentale panden of kerken meer slopen. We realiseren ons dat dit veel geld kost en dat er een goede bestemming voor moet worden gezocht. Maar het cultuurerfgoed is van ons allemaal en moet gekoesterd worden. Het aanschrijven van eigenaren van deze panden bij slecht of verwaarloosd onderhoud dient actief te worden opgepakt.

 

Het herijken van de cultuurparagraaf is nodig.
Zo vindt Breda'97 dat we moeten kijken of we zo door moeten gaan met MOTI. Verzelfstandiging is daarbij zeker een optie.

 

Breda moet betaalbare en voldoende atelierruimten voor beeldende kunstenaars ontwikkelen. Daarbij denken we aan het gebruik van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden.

Toegankelijkheid stimuleren van minder draagkrachtige gezinnen voor deelname aan het volle culturele leven ev. via de Bredapas.

 

Een bibliotheek is een primaire voorziening die voor elke burger bereikbaar moet zijn. Met een bibliotheek kan je een sociale ontmoetingsruimte creëren, door er diverse activiteiten te organiseren. Met ruimere openingstijden en een koffiecorner wordt de drempel nog verder verlaagd. Het opheffen van verschillende vestigingen van de bibliotheek in wijken en dorpen strookt niet met de gedachten van Breda'97. Vandaag doen we een te grote stap terug met het sluiten daarvan. Het geboden alternatief is totaal onvoldoende. Zowel in de stad, als in de wijken en de dorpen. Ondanks dat verzelfstandiging een feit is, vindt Breda'97 dat onze invloed maximaal moet zijn..

 

Van groot belang is het dat de jeugd via de '"Nieuwe Veste" kennis maakt met de vele kanten van cultuurbeleven. Muziek en alle andere vormen van creativiteit zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van onze jeugd. Jeugdmuziekonderwijs moeten we blijvend stimuleren.

 

Wij steunen ondermeer kindertheater Muzipo en dansgezelschap De Stilte.

 

Breda'97 is voor spreiding van de evenementen over de gemeente.
Voor kleine evenementen dient de gemeente facilitair te zijn. Ondersteuning daarbij is de basis waarop een wijk of dorp haar belangrijke sociale contacten kan optimaliseren

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017