LOKAAL STERK

Standpunten Verkeer

Verkeer en vervoer

Openbaar vervoer, de fiets en de auto moeten alle op hun eigen merites behandeld worden.

 

Zo heeft elk onderdeel zijn eigen aandacht nodig.
We steunen een actief fietsersplan evenals uitbreiding van het belbussysteem voor de onrendabele lijnen. En we blijven permanent aandacht vragen bij het Rijk voor de HSL, de Fyra maar ook voor de aanleg van een spoorverbinding Breda – Utrecht.
De verbreding van de A27 en de A58 is noodzakelijk als men het aantal uren/dagen telt dat Breda door fileleed niet of moeilijk bereikbaar is.

 

Bij nieuwbouw dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn voor auto's en fietsen. Deze parkeergelegenheid dient gerealiseerd te worden op eigen grond. De regels in de Parkeernota moeten daarvoor worden herzien.

 

Gestreefd moet worden om alle verkeersbewegingen vloeiend door te laten stromen en heroverweging om niet zinvolle verkeersdrempels te verwijderen. Beide acties leveren milieuvoordeel op.
Wegen dienen meer dan nu te worden voorzien van "fluister"asfalt.
Breda'97 vindt 30 km zones noodzakelijk omdat het veel onheil kan voorkomen en binnen de wijken een rustiger straatbeeld geeft met minder geluidsoverlast. Het afdwingen van de 30 km is echter een probleem. Het lijkt vooral een mentaliteitskwestie en daar zullen we ons zeker op moeten richten.
Elke vorm van mobiliteit die het milieu spaart dient gestimuleerd te worden.
Met Park en Pendel terreinen moet nu eens haast worden gemaakt. Het biedt een goedkoop parkeeralternatief en verlaagt de druk en vervuiling in het centrum op drukke winkeldagen.
Meer handhaving van de normen op het gebied van geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer door motoren, brommers en ander verkeer is nodig.

 

Stoppen met parkeergeld voor fietsen. De stad niet laten vervuilen door wild geparkeerde fietsen.
De aandacht voor de fiets kan men aflezen aan het aantal fietspaden in en buiten de stad en dorpen maar ook aan het onderhoud daarvan. De wortelopdruk is op deze fietspaden een zorg. .

 

Verkeersveiligheid

Breda'97 wil blijvende aandacht voor het inrichten van de wegen om de veiligheid in het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen. Aanpakken van bekende gevaarlijke punten en mensen bewust blijven houden van de enorme risico's in het verkeer.

 

Elke school zou een Kiss+Ride zone moeten hebben om doorstroom te verbeteren.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017