LOKAAL STERK

Standpunten wonen

Wonen

Breda'97 vindt goede, levensloop bestendige, passende woningen voor iedereen een vanzelfsprekendheid.

 

De bouw van bereikbare woningen voor starters, één-ouder gezinnen, woningen/appartementen voor ouderen, goede woningen voor gehandicapten en studenten, staan bij Breda'97 hoog in het vaandel.
De mogelijkheden voor bouwen in eigen beheer heeft onze voorkeur voor iedereen Ook voor starters en mensen die aangepaste woningen nodig hebben.Wijken worden hierdoor levendiger. 

 

Wij streven naar de mogelijkheid om een wooncarrière in eigen wijk te beleven.

 

Kortom van jong tot oud in je eigen wijk wonen in allerlei woonvormen.
Project :"Wonen boven winkels" blijvend stimuleren om het wonen in het centrum leefbaar te maken. Tevens vragen we deze aandacht uit te breiden met: "Wonen in winkels".
Grondprijzen aanpassen aan de markt zodat bouwen tot een mogelijkheid blijft voor iedereen in Breda en men niet naar de buurgemeenten hoeft uit te wijken.

 

Woonomgeving

Het woonbeleven is gekoppeld aan de omgeving waarin men woont en het draagt enorm bij aan het welzijn van mensen. Er is grote aandacht bij ons voor dit onderwerp.

 

Erg belangrijk is dat de inwoners van een buurt zich ook verantwoordelijk en verbonden voelen met hun wijk.

 • Een aantal punten :
 • wijkontwikkeling steunen om te komen tot gedifferentieerde buurten
 • extra aandacht voor centra/pleinen in de wijk alsmede voor de inlopers van de stad
 • het blijven inzetten van herstructurering in aandachtswijken
 • stad en gebouwen goed toegankelijk maken voor mensen met een fysieke beperking
 • wijk en dorpsactiviteiten stimuleren en activeren
 • verkeersveiligheid optimaliseren in samenspraak met de buurt
 • goed milieuvriendelijk onderhoud van wegen en pleinen
 • vervuiling en vernielingen aanpakken samen met de buurtbewoners
 • meer ruimte reserveren voor speel– en hondenuitlaatvoorzieningen, bomen en struiken
 • betere handhaving en maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast
 • voldoende stads- en politietoezicht om agressie, geluidsoverlast, vernieling en vervuiling te voorkomen
 • sociale samenhang bevorderen door het faciliteren van de wijkontmoetingscentra en/of buurthuizen.

 

Veiligheid

Net zoals elders, hebben de inwoners van Breda soms ook te lijden onder diefstal, drankmisbruik, drugsproblematiek, vernielingen, woninginbraak, geluidsoverlast, geweld etc.

 

Wij blijven ieder jaar weer vragen om meer politiemankracht en voor meer toezicht op straat, want beide laten echt te wensen over.
Als gemeente hebben we helaas maar beperkte invloed op de inzet van het politieapparaat. We kunnen hierin niet alles zelf bepalen.
Voor het toezicht op straat is Breda'97 groot voorstander van bike-teams, zowel door stadstoezicht als de politie, in elke wijk en ieder dorp. De dorps of wijk agent is niet overbodig. Het is een cruciale factor in het beheer en controle. Een essentieel onderdeel in de veiligheid.
Toezicht is erg belangrijk omdat het sterk preventief werkt. Minder vandalisme, minder asociaal gedrag, minder criminaliteit, minder zwerfafval en minder agressie is daarbij de doelstelling.

 

Maar wij zien ook graag initiatief vanuit de burger, omdat de sociale controle onontbeerlijk is voor een veiliger woonomgeving.
Daarnaast stuurt verantwoord gedrag van iedere burger de leefbaarheid van onze omgeving.
Ieder dient zich aan de regels te houden en bijvoorbeeld geen overlast veroorzaken.
Wij zijn voor cameratoezicht op vernielings- en inbraakgevoelige plaatsen, zoals parkeerterreinen, stationsgebieden.
Parkeerwachten en stadstoezichthouders meer taken toedelen op het gebied van toezicht.
Straatverlichting speelt een grote rol bij veiligheid of het gevoel daarin. De gemeente moet hier blijvend aandacht geven zodat deze optimaal functioneert.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017