LOKAAL STERK

Standpunten Lokaal

Breda'97 is een lokale partij, ontstaan door de herindeling, dus al 17 jaar actief in de gemeenteraad. Breda"97 is niet gelieerd aan de landelijke politiek.
Breda'97 is een onafhankelijke lokale partij voor alle inwoners van Breda en de dorpen.
Onze houding is actief en constructief met aandacht voor alle facetten van het leven.
Breda'97 luistert naar de inwoners en laat hun mening terugkomen in de Bredase besluitvorming. Breda'97 is geen belangenpartij, maar steunt het belang van iedere inwoner.

 

Identiteit stad, wijk en dorp

Aandacht voor alle wijken en dorpen, waarbij de eigen kenmerken en eigen samenlevingsvormen herkenbaar zijn en blijven.

Dit geldt voor het sociale karakter maar ook voor de opbouw van de wijk of het dorp.
De opmerkingen en aanbevelingen van burgers in de wijk maar ook hun stem via wijk en dorpsraden zullen mede de basis vormen van onze meningsvorming. Deze opmerkingen van klankbordgroepen, dorps- en wijkraden zijn belangrijk, maar daarnaast kan ook de adviesfunctie van belangrijke partners in de stad voor Breda'97 een uitgangspunt zijn in de gedachtegang.
Wij denken daarbij bv. aan de fietsersbond, de ouderenbonden de OBA en de zorg gerelateerde organisaties.

 

Voor een dorp zal de kleinschaligheid belangrijk zijn, voor een wijk in de stad zal het karakter in balans behoren te zijn met zijn omgeving.

 

Voor het centrum is het belangrijk dat we de commerciële levendigheid bevorderen. En de kwaliteit van vandaag niet alleen vasthouden maar ook verbeteren.
Breda'97 wil ook de woon en leefbaarheid van het centrum optimaliseren.
Speciale aandacht voor de ouderen maar ook voor de jeugd op alle terreinen zoals werk, scholing, huisvesting, zorg en sport.

 

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017