Lokaal sterk

  
  

Breda'97 oprichter, raadslid en wethouder Kees Schoenmakers overleden

De inzet van Kees was breed. Hij was bereid zich in te zetten op alle fronten. Nooit deed men een beroep op hem waar hij niet op inging. Daardoor kende ook iedereen hem in de hele stad, waar dan ook. Men waardeerde zijn luisterend oor. Men wist ook dat hij gevolg gaf aan de vragen die op hem werden afgevuurd. Breda'97 is hem bijzonder dankbaar voor alle jaren dat hij zich heeft ingezet voor de lokale partij. Vele jaren met buitengewone inzet voor die partij . In allerlei functies. Als mede oprichter van de partij, als raadslid, als commissielid, als fractievoorzitter, als fractiemedewerker, en ten slotte als wethouder.                                                                                                                       

Hij pakte alles aan om deel uit te kunnen maken van de stem van de lokale partij Breda'97. Niet alleen voor die partij, maar zeker voor de burgers van Breda. Daar ging het bij hem om. Het ging om het welzijn van alle inwoners van Breda. Zeker niet alleen die uit Ulvenhout. Nee hij was er voor iedereen.                       Hij luisterde naar iedereen en zijn mening was vaak gebaseerd op die mening met wie hij over dat onderwerp had gesproken.

Als wethouder kwam hij ook bij de medewerkers om hem heen als zeer aimabel over. Iedereen had het graag met hem te doen. Hij was altijd goed gehumeurd en zeer accuraat.  Binnen de raad was hij goed in staat om zijn standpunt goed te verwoorden. Zijn geheugen was prima. Dat betekende dat hij zich veel oude besluiten en vervallen meningen van andere partijen kon herinneren. Jammer voor de jonge raadsleden van alle andere partijen. Hij vertelde wel wat er toen was besloten, wat de anderen niet wisten. Hij zette hun mening van nu wel degelijk vaak te kijk. Hij werd dan ook door de raad menig maal als oppositieleider bestempeld. Natuurlijk als Breda'97 niet aan het college deel nam. 

We hebben afscheid van Kees Schoenmakers genomen op maandag 20 september. Van de mede oprichter van Breda'97. In een periode waarin de dorpen rond Breda geen enkel vertrouwen hadden in de toekomst met Breda. Die tijd is gelukkig voorbij. En de verhoudingen met Breda zijn nu redelijk. Breda'97 is er nog steeds en er is nog veel te doen, maar de gedachte aan Kees zal altijd voort blijven bestaan. Breda'97 is hem veel dank verschuldigd.

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker