LOKAAL STERK

Art.40

Standpunten

College schuift verantwoordelijkheid over communicatie en klachten af naar organisatoren evenementen

Breda'97 heeft onlangs vragen gesteld over de inspraak van inwoners en de bereikbaarheid van de gemeente over en tijdens evenementen. Binnen de gemeente Breda is het gebruikelijk dat de inwoners niet worden gekend of geïnformeerd door de gemeente bij de komst van een evenement.

De gemeente verwijst de organisatoren naar de buurtbewoners voor het maken van afspraken. Ook klachten voor, tiijdens en na het evenement moeten eerst door de bewoners aan de organisatie gemeld worden. Ofwel de slager zijn eigen vlees laten keuren.

De gemeente is tijdens de evenementen bereikbaar via het nummer 14076 of email. Dit betekent dat (ernstige) klachten meestal pas na het evenementworden behandeld.

Op de onderstaande vragen van 12-4-2017 hebben we inmiddels antwoord gehad waarbij de bovenstaande praktijk wordt bevestigd.

Naar aanleiding van het NHTV feest hebben we aanvullende vragen gesteld omdat naar onze informatie de inwoners niet gekend waren in de te verstrekken vergunning voor dit evenement en dat klachten tijdens het evenement niet adequaat worden afgehandeld.

Dit met u als inwoner van Breda eens proberen. Als u 's avonds te harde muziek draait dan staat binnen geen tijd de politie op de stoep. Als de halve stad/buurt/dorp last heeft van een evenement dan kan de organisator gewoon zijn gang gaan.

Breda'97 zal in ieder geval bij de behandeling van de komende evenemetennota aandacht vragen voor een betere inspraakregeling van de inwoners en een adequate organisatie tijdens evenementen die ook op kunnen treden tegen overschrijdingen van de vergunningen tijdens een evenement.

In deze link vindt u de beantwoording art 40 vragen van 12-4  door het college.

Onderstaand de artikel 40 vragen over de bereikbaarheid en participatie gemeente Breda tijdens evenementen 

Lees meer...

Peter Vissers is het nieuwe raadslid en de nieuwe fractievoorzitter van Breda'97

In de raad van 18 mei zal Viola de Bruijn het stokje voor Breda '97overdragen aan Peter Vissers. Peter zal de taken van Viola als fractievoorzitter en raadslid voor Breda'97 dan overnemen. Viola blijft wel commissielid voor Breda’97.

Een korte introductie van Peter: Peter is in 1967 geboren in Breda. In 1992 is Peter afgestudeerd als verkeerskundige aan de Verkeersacademie in Tilburg (nu NHTV te Breda). Momenteel is hij werkzaam bij de gemeente Dordrecht als strategisch beleidsadviseur parkeren. Verder is hij getrouwd en heeft twee kinderen. Na bijna 20 jaar in de Belcrum gewoond te hebben is hij eind 2015 verhuisd naar het nieuwbouwplan de Bouverijen in Teteringen. In Teteringen heeft hij zelf kunnen ervaren dat Breda'97 nog steeds een begrip is, ook 20 jaar na oprichting!

Dit jaar word hij 50 jaar. Een mijlpaal. Zo ook het feit om de stem van Breda'97 in de raad van Breda als raadslid te mogen gaan verkondigen en voor Breda'97 het fractievoorzitterschap in te mogen gaan vervullen. De afgelopen 3 jaar heeft Peter zich ingezet als commissielid voor Breda'97 en heeft ervaren dat het bestaansrecht van Breda'97 er nog steeds is. Het belang van de wijken en dorpen wordt nog te vaak ondergeschikt gemaakt aan de stad.
Breda’97 kent een fractie waarin de neuzen dezelfde kant op staan met een drijfveer om zich in te zetten voor, de dorpen en wijken en het behoud van de menselijke maat.

Verder heeft Breda'97 twee commissieleden: Jos van Etten en Viola de Bruijn. Dick Vuijk is fractiemedewerker en kan daardoor nog zijn steentje bijdragen aan de voorbereidingen van de commissies en raadsvergaderingen en is van grote waarde als het historisch besef van Breda'97 met zijn kennis van vele dossiers uit eerdere periodes. Pieter van Yperen is onveranderd de voorzitter van Breda'97.

Viola de Bruijn stopt als raadslid en wordt weer commissielid.

Viola de Bruijn heeft haar raadslidmaatschap en daarmee het fractievoorzitterschap opgezegd.

Bij haar werkgever CM Telecom in Breda heeft zij sinds 1 april een nieuwe functie die meer werkuren van haar vergt. Een aantal vakgerichte opleidingen is inherent aan de functie als ook meer afspraken buiten de deur waardoor haar huidige functie als fractievoorzitter niet meer te combineren is met haar dagelijkse werk bij CM.

Viola: "met veel pijn in mijn hart heb ik deze keuze moeten maken maar ik kan en wil Breda'97 en haar achterban niet tekort doen. We moeten door en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Breda'97 volle kracht nodig die ik niet kan bieden. Ik wens mijn opvolg(st)er veel succes en wijsheid toe in de gemeenteraad en vooral ook veel werkplezier. Mijn dank gaat uit naar de fractie die de afgelopen maanden achter mij heeft gestaan.

Ik blijf wel actief als commissielid. Mijn opvolger zal in de raad van 18 mei geïnstalleerd gaan worden."

 

Breda '97 betreurt het besluit van Viola, maar begrijpt dat de functie van raadslid/fractievoorzitter erg moeilijk te combineren is met een drukke baan, waarbij ook nog een flinke studiebelasting komt kijken. Nu Viola haar raadslidmaatschap opgezegd heeft zal haar opvolger snel bekend gemaakt worden, zodat deze in de eerstvolgende raad beedigd kan worden.  

Wij danken Viola voor haar inzet als fractievoorzitter/raadslid. Gelukkig blijft Viola wel commissielid.

Subcategorieƫn

Copyright Breda'97 2017