Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Standpunten Lokaal

Breda'97 is een lokale partij, ontstaan door de herindeling, dus al 17 jaar actief in de gemeenteraad. Breda"97 is niet gelieerd aan de landelijke politiek.
Breda'97 is een onafhankelijke lokale partij voor alle inwoners van Breda en de dorpen.
Onze houding is actief en constructief met aandacht voor alle facetten van het leven.
Breda'97 luistert naar de inwoners en laat hun mening terugkomen in de Bredase besluitvorming. Breda'97 is geen belangenpartij, maar steunt het belang van iedere inwoner.

 

Identiteit stad, wijk en dorp

Aandacht voor alle wijken en dorpen, waarbij de eigen kenmerken en eigen samenlevingsvormen herkenbaar zijn en blijven.

Dit geldt voor het sociale karakter maar ook voor de opbouw van de wijk of het dorp.
De opmerkingen en aanbevelingen van burgers in de wijk maar ook hun stem via wijk en dorpsraden zullen mede de basis vormen van onze meningsvorming. Deze opmerkingen van klankbordgroepen, dorps- en wijkraden zijn belangrijk, maar daarnaast kan ook de adviesfunctie van belangrijke partners in de stad voor Breda'97 een uitgangspunt zijn in de gedachtegang.
Wij denken daarbij bv. aan de fietsersbond, de ouderenbonden de OBA en de zorg gerelateerde organisaties.

 

Voor een dorp zal de kleinschaligheid belangrijk zijn, voor een wijk in de stad zal het karakter in balans behoren te zijn met zijn omgeving.

 

Voor het centrum is het belangrijk dat we de commerciële levendigheid bevorderen. En de kwaliteit van vandaag niet alleen vasthouden maar ook verbeteren.
Breda'97 wil ook de woon en leefbaarheid van het centrum optimaliseren.
Speciale aandacht voor de ouderen maar ook voor de jeugd op alle terreinen zoals werk, scholing, huisvesting, zorg en sport.

Stoelenarrangement Brim / Nac

Op de valreep en bij de herstemming in de laatste Gemeenteraad van dit jaar heeft de motie van Breda'97 over de inzet van de BRIM bij NAC het uiteindelijk ook gehaald. 

 

De motie gaat over het stoelenarrangement dat BRIM gaat treffen met NAC. Zoals waarschijnlijk bekend hebben de schuldeisers van NAC hun achtergestelde schulden omgezet in aandelen waardoor zij voor 99% eigenaar van NAC geworden zijn.

Lees meer...

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker