Lokaal sterk

  
  

Standpunten

Bernie van den Berg volgt Dick Vuijk op als raadslid

Na ruim 8 jaar commissiewerk en 8 1/2 jaar Gemeenteraad heeft Dick Vuijk besloten dat zijn persoonlijke missie erop zit, hij stopt als gemeenteraadslid.

Zoals Dick schreef aan de burgemeester gaat de missie van Breda'97 door zoals onlangs is besloten tijdens de ledenraadpleging. Hij schrijft dat hij met veel voldoening jarenlang het gemeenteraadswerk heeft uitgeoefend en dat hij er met groot plezier op terug kijkt.

Per 20 oktober draagt hij het stokje over aan Bernie van den Berg. Bernie was de lijsttrekker tijdens de laatste vekiezing en heeft helaas maar een jaar mogen functioneren als wethouder. Een periode waarin hij de meeste bekendheid kreeg met de perikelen rond het NAC stadion. In het begin kreeg hij hierover veel kritiek. Achteraf heeft de onderzoekscommissie vast gesteld dat hij adequaat en snel heeft gehandeld.

Bernie heeft weer veel zin om de belangen van de burgers van Breda te behartigen. Hierbij staat de burger centraal.

Bernie heeft ambities om ook na de volgende verkiezingen door te gaan met Breda '97. 

Wij bedanken Dick voor zijn tomeloze inzet in de afgelopen jaren. Hij is nog niet verloren voor Breda '97. Hij volgt Angèle Schoenmakers op als fractiemedewerker, zodat de fractie steeds gebruik kan maken van zijn uitgebreide, historische, kennis.

Breda'97 oprichter, raadslid en wethouder Kees Schoenmakers overleden

De inzet van Kees was breed. Hij was bereid zich in te zetten op alle fronten. Nooit deed men een beroep op hem waar hij niet op inging. Daardoor kende ook iedereen hem in de hele stad, waar dan ook. Men waardeerde zijn luisterend oor. Men wist ook dat hij gevolg gaf aan de vragen die op hem werden afgevuurd. Breda'97 is hem bijzonder dankbaar voor alle jaren dat hij zich heeft ingezet voor de lokale partij. Vele jaren met buitengewone inzet voor die partij . In allerlei functies. Als mede oprichter van de partij, als raadslid, als commissielid, als fractievoorzitter, als fractiemedewerker, en ten slotte als wethouder.                                                                                                                       

Hij pakte alles aan om deel uit te kunnen maken van de stem van de lokale partij Breda'97. Niet alleen voor die partij, maar zeker voor de burgers van Breda. Daar ging het bij hem om. Het ging om het welzijn van alle inwoners van Breda. Zeker niet alleen die uit Ulvenhout. Nee hij was er voor iedereen.                       Hij luisterde naar iedereen en zijn mening was vaak gebaseerd op die mening met wie hij over dat onderwerp had gesproken.

Als wethouder kwam hij ook bij de medewerkers om hem heen als zeer aimabel over. Iedereen had het graag met hem te doen. Hij was altijd goed gehumeurd en zeer accuraat.  Binnen de raad was hij goed in staat om zijn standpunt goed te verwoorden. Zijn geheugen was prima. Dat betekende dat hij zich veel oude besluiten en vervallen meningen van andere partijen kon herinneren. Jammer voor de jonge raadsleden van alle andere partijen. Hij vertelde wel wat er toen was besloten, wat de anderen niet wisten. Hij zette hun mening van nu wel degelijk vaak te kijk. Hij werd dan ook door de raad menig maal als oppositieleider bestempeld. Natuurlijk als Breda'97 niet aan het college deel nam. 

We hebben afscheid van Kees Schoenmakers genomen op maandag 20 september. Van de mede oprichter van Breda'97. In een periode waarin de dorpen rond Breda geen enkel vertrouwen hadden in de toekomst met Breda. Die tijd is gelukkig voorbij. En de verhoudingen met Breda zijn nu redelijk. Breda'97 is er nog steeds en er is nog veel te doen, maar de gedachte aan Kees zal altijd voort blijven bestaan. Breda'97 is hem veel dank verschuldigd.

Sport en cultuur deelname voor de jeugd steeds duurder. Motie om hier iets aan te doen afgewezen

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft Breda '97 een motie ingediend om de kosten voor gezinnen met meerdere kinderen die deelnemen aan sport en cultuuronderwijs te beperken, omdat het voor deze gezinnen een erg grote financiële belasting kan zijn. Het gevaar bestaat dat kinderen niet meer deel gaan nemen aan sport of cultuuronderwijs.

De motie werd door een meerderheid van de raad weggestemd. Alle coalitiepartijen stemden tegen, waarbij het opviel dat ook de SP tegen stemde, de partij die toch op zegt te komen voor de zwakkeren in de samenleving. Tijdens de commissie- en raadsvergaderingen vinden alle partijen dat alle kinderen deel moeten kunnen nemen aan cultuuronderwijs en moeten sporten. Deze woorden houden dus op als er geld voor uitgetrokken moet worden.

Na het afwijzen van de motie zijn er weer enkele veranderingen naar voren gekomen die de noodzaak van onze motie versterken. Zo gaan voor een aantal sportverenigingen zoals de voetbal waarschijnlijk de contributie omhoog vanwege gewijzigde huur van de sportaccommodaties en zo lazen we in BNdeStem dat de Nieuwe Veste de lesgelden voor gevorderden muziekonderwijs met 67% omdat ook nog eens de les duur ingekort wordt. Muzikale talenten worden nu tegengewerkt in plaats van gestimuleerd. En dat in een stad die dance hoofdstad wil worden. Onbegrijpelijk!!

 

De afgewezen motie:

Lees meer...

Na vragen van Breda '97 komen er camperplaatsen aan de Nijverheidssingel

Inmiddels is het een heel jaar geleden dat Breda'97 art. 41-vragen heeft gesteld over de wenselijkheid van camperplaatsen.

Uiteraard willen wij een gastvrije stad zijn en daar horen niet alleen dure ligplaatsen aan de haven bij,.. maar ook plaatsen voor het zich maar steeds uitbreidende gilde die zich met een camper verplaatst .

Na een eerste poging eea aan de Spoorlaan te realiseren schijnt de wens,.... en ONS herhaaldelijk verzoek aan het college tot realisatie gaat leiden !!!

Lees hier de aankonidiging van de gemeente

Bredase burger betaalt straks € 60,00 per bezoeker mee aan het Nieuwe Museum

In de commissie Maatschappij d.d. 13-4-2016 van de gemeente Breda is gesproken over het oprichten van een Bredaas Museum.

Breda’97 ondersteunt het oprichten van één nieuw Bredaas Museum. Waar Breda’97 wel zijn vraagtekens bij zet, zijn de kosten die het museum met zich mee gaat brengen.

In de huidige situatie hebben we twee musea, het Bredaas Museum en museum Moti, waarbij het Bredaas Museum jaarlijks 1,1 miljoen en Moti 2,4 miljoen aan subsidie ontvangen. Het nieuwe museum krijgt in de plannen van wethouder deze twee subsidies samen en dan ook nog geïndexeerd zodat de subsidie in 4 jaar verhoogd wordt tot 3,6 miljoen. Dit zonder een korting voor verwachte voordelen van het samenvoegen van twee organisaties. Het verwachte bezoekersaantal bedraagt 60.000. Hierdoor betaalt de Bredase inwoner Euro 60,00 per bezoeker mee. Dit is een ongekend hoge subsidie. Vraag blijft natuurlijk of het museum meer bezoekers gaat genereren.   

 

De gemeenteraad is alleen bevoegd tot het goedkeuren van de subsidie. Wethouder de Bie gaat een prestatiecontract afsluiten over wat het nieuwe museum moet gaan presteren. De gemeenteraad, de vertegenwoordigers van de Bredase kiezers, heeft hierover inspraak maar kan verder niets inbrengen.  Als de Raad van Toezicht die benoemd gaat worden door de huidige Raad van Toezicht en de wethouder, beslist af te wijken van de uitgangspunten die door de raad zijn vastgesteld, dan is dat mogelijk. De Raad staat dan buitenspel, net zoals de Raad buitenspel stond toen de Nieuwe Veste besliste om de bibliotheken in de dorpen en wijken af te schaffen. Breda’97 staat hier niet achter.

Lees meer...

Subcategorieën

 

 

Marieke van Yperen

 

Bavel

Burgerraadslid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

 

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

 

Ulvenhout

Burgerraadslid


 

Marcel van der Mast

 

Hoge Vught

Burgerraadslid

 

 

Ad Figiel

 

Haagse Beemden

Fractiemedewerker