Breda '97 Lokaal Sterk

  
  

de 5kandidaten

Breda'97 maakt Verkiezingsprogramma 2018 bekend

Breda'97 heeft zijn verkiezingsprogramma vandaag op de website gezet.

Natuurlijk heeft Breda'97 een programma dat vele gebieden van de lokale politiek bestrijkt. Dit staat gerubriceerd onder het menu Verkiezingsprogramma 2018 op deze website.

Dat Breda'97 een lokale partij is komt tot uitdrukking oin de keuze voor de 5 belangrijkste thema's. Deze zijn:

Ondersteuning van verenigingen en betaalbaarheid van deelname aan sport en cultuur


Het verenigingsleven is het fundament van een sociale stad. Heel veel evenementen en bijeenkomsten op het gebied van sport, cultuur, gemeenschapszin, jeugd en ouderen worden door deze verenigingen georganiseerd. Zonder deze organisaties, die gerund worden door vrijwilligers, is het in de gemeente maar een saaie boel. Breda'97 vindt dat de gemeente deze vrijwilligers moet steunen, zowel in materiële, ondersteunende als in financiële zin, als daar behoefte aan is. Door subsidies kan de gemeente er voor zorgen dat deelname aan sport en cultuur voor kinderen voor alle kinderen betaalbaar blijft.

Behoud karakter van wijken en dorpen
Ondanks de uitdagingen op het gebied van woningbouw dient het unieke karakter van iedere wijk en dorp te allen tijde herkenbaar en gewaarborgd te blijven. Ieder wijk of dorp heeft zijn eigen karakteristiek. Toch draait het altijd om mensen. Met een thuishonk als buurthuis kan de buurt of dorp uit de voeten om zijn verenigingen, jongeren, ouderen te faciliteren.

Bouwen & Wonen
Er dient in woningbouwprojecten naast sociale en goedkope woningbouw ook 10% van het totaal aantal te realiseren woningen aangeboden te worden voor CPO. Nieuwbouw dient hierbij zonder gasaansluiting gerealiseerd te worden, waarbij er meer opties zijn dan stadsverwarming alleen.

Evenementen
Evenementen zorgen voor een bruisende stad, wijk en dorp. Evenementen in de wijken en dorpen zorgen voor leukere en gezelligere wijk of dorp. Grote (luidruchtige) evenementen dienen niet alleen in de binnenstad van Breda plaats te vinden maar evenredig te worden verdeeld over de diverse locaties die de gemeente Breda rijk is, zoals Breepark, P5 (NAC stadion), de binnenstad en de diverse dorpskernen en wijkcentra. Breda'97 is voorstander van rustweekenden per wijk zodat de inwoners niet wekelijks met evenementen geconfronteerd worden. Indien klachten optreden tijdens het evenement dient de gemeente hier de regie op te behouden met een centraal telefoonnummer en niet achteraf na een evenement.

Subsidies
Subsidies dienen gelijk verdeeld te worden over de diverse instellingen in dorpen, wijken en de stad zelf waarbij rekening gehouden dient te worden met het aantal instellingen, hun omvang en maatschappelijke impact. Voor alle subsidieaanvragers dienen dezelfde openbare transparante subsidiecriteria te gelden. Subsidieaanvragen en verantwoordingen zijn altijd openbaar. De subsidieontvangers kunnen zich niet beroepen op geheimhouding en dienen verantwoord te worden in het openbare subsidieregister.

Natuurlijk hebben wij standpunten over veel meer onderwerpen. Het volledige programma kunt vinden op onze website. Schriftelijk aanvragen kan ook: Breda’97, p/a Stadserf 1, 4811XS Breda

 

 

footer fractie Peterfooter fractie mariekefooter fractie Marcelfooter fractie Josfooter fractie Ad

Copyright Breda'97 2017