LOKAAL STERK

Waarom gaat er eigenlijk gemeenschapsgeld naar de creatieve industrie?

Het huidige college van Breda heeft besloten de creatieve sector uitgebreid te ondersteunen met subsidies. In BNdeStem van 3-11-2016 wordt een onderzoek van de Rabobank aangehaald wat op zijn minst twijfel zaait over de juistheid van deze beslissing als je het bekijkt naar de door het college geschetste groei.

 

Breda'97 is erg benieuwd naar de beweegredenen en keiharde cijfers waarop dit college heeft besloten om deze industrie met gemeensschapsgeld te ondersteunen.

Vandaar dat ons commissielid Jos van Etten hierover vragen heeft gesteld aan het college.

Breda, 3-11-2016

Betreft: Art 40 Cijfers City of Imagineers

 

Geacht College

In BNDe Stem van 3-11-2016 wordt onder de kop:”Imagineers ook creatief met cijfers” geschreven over de resultaten van een onderzoek naar de omvang en kansen van de sector in Breda.
BNDeStem concludeert dat de loftrompet geblazen wordt maar dat harde cijfers ontbreken. Het door de Rabobank uitgevoerde onderzoek wordt door City of Imagineers (COI) niet vrijgegeven. COI presenteerde, volgens de krant, een ultra korte versie op een A4’tje.


Aangezien dit college de creatieve industrie heeft uitgeroepen tot één van de sectoren waarin zij zelf wil investeren is het voor de inwoners van Breda van groot belang dat zij weten waarop dit college deze beslissingen heeft gebaseerd.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Op grond van welke gegevens heeft het college besloten om de creatieve industrie verder te gaan ondersteunen?
2. Zijn de cijfers van het onderzoek van de Rabobank in opdracht van COI bij het college bekend?
3. Kan het college bij het COI het volledige rapport opvragen ter publicering?
4. Wat verstaat het college onder een creatief bedrijf en hoeveel creatieve bedrijven heeft Breda?
5. Welke groei verwacht het college van de sector creatieve industrie en hoe onderbouwt het college dit?
6. Welke conclusies trekt het college uit het rapport?

 

Jos van Etten
Breda’97

 

http://krant.bndestem.nl/bndestem/3560/article/493433/36/2/render/?reader_token=c468b4961607674320c4a96d8d96e5c9&user=0dfc547b604bd5cee7f7ba6c134fe0d9

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017