LOKAAL STERK

College Breda heeft weer minder aandacht voor de dorpen. Kermis wordt niet meer geregeld door de gemeente

Tot onze verrassing heeft de gemeente besloten om het organiseren van kermissen in de dorpen niet meer te regelen of indien nodig te financieren.

Dit college heeft al meer bewezen alleen aandacht te hebben voor het stadscentrum en cultuur met een grote C in het stadscentrum.

 

De dorpen en de wijken hangen er maar bij en moeten het allemaal zelf maar uitzoeken.

 

Breda'97 wil dan ook graag antwoorden hebben van dit college hoe zij denkt dat de leefbaarheid in de dorpen moet worden gehandhaaft en verbeterd. 

Hierover heeft ons commissielid Peter Vissers uit Teteringen de volgende artikel 40 vragen ingediend

 

 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Breda

Postbus 90156

4800 RH BREDA

Teteringen, 30 november 2016

Betreft: art. 40 Dorpskermissen geen taak meer van gemeente Breda

Geacht college,

In de Allerlei (http://www.dorpsraadteteringen.nl/allerlei/Allerlei23112016.pdf) , het weekblad van het dorp Teteringen, werd op 23 november melding gemaakt van een wijziging van beleid ten aanzien van dorpskermissen.

 

Uit overleg tussen Wethouder Adank en verschillende dorpsraden is gebleken dat het huidige college het organiseren van kermissen in oa. Princenhage, Prinsenbeek, Bavel, Ginneken, Ulvenhout en Teteringen niet meer als een taak van de gemeente Breda ziet. Men wil zich in de toekomst alleen nog maar bezighouden met grotere kermissen in het centrum. Het moge duidelijk zijn dat deze beleidswijziging grote impact heeft op de levendigheid in de genoemde dorpskernen. Breda’97 moet helaas, wederom, concluderen dat naar verhouding bijzonder veel aandacht uitgaat naar het centrum. Maar dat de dorpen, de groene “stadsperiferie”, het weer eens zelf mag uitzoeken en niet op hulp van de gemeente hoeft te rekenen.

Derhalve de volgende vragen aan het college;

  1. Wat is de hoogte van de besparing voor de gemeente Breda met deze maatregel?
  2. Hoe hoog zijn de geschatte kosten per dorpskern indien men een vergelijkbare kermis zou willen organiseren?
  3. Behalve een platte bezuiniging, liggen er nog andere doelstellingen ten grondslag aan deze beleidskeuze?
  4. Wat is überhaupt de visie van Breda ten aanzien van het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de dorpskernen?

Met vriendelijke groet,

Peter Vissers

Raadscommissielid Breda’97

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017