LOKAAL STERK

Breda'97 probeert met moties de begroting van Breda aan te passen

Bernie van den Berg heeft in de eerste raadsvergadering over de begroting 2017 een zestal moties ingediend. Zoals te verwachtyen ontraadt dit college alle moties van Breda'97 m.u.v. de motie Speels Teteringen. Overigens worden bijna alle moties en amandementen van de oppositie afgewezen door dit college, terwijl die van de coalitie voor grootste gedeelte positief  of neutraal worden beoordeeld. Een mooi staaltje Dualisme. 

  1. Het station heeft twee fietsenstallingen. Een aan de kant van de Belcrum en een aan de kant van de Willemstraat. Deze fietsenstallingen zijn verschillend uitgevoerd en hebben verschillende openingstijden. Omdat altijd gesproken is aan twee gelijkwaardige ingangen is dit vreemd. Daarom stelt Brreda '97 in de motie voor om gelijke openingstijden te hebben voor beide voorkanten van het Station. De twee zijuitgangen met sluis van de fietsenstalling aan de Belcrumzijde te voorzien van draaideuren voor vertrekkende en terugkerende voetgangers en de beide stallingen aan te passen met een afdoende hoeveelheid stallingsplaatsen voor e-fietsen met laadmogelijkheden.
  2. Onder de titel Speels Teteringen stelt Breda '97 voor om in de nieuwbouwwijk Boeverijen speelvoorzieningen voor de kinderen te realiseren
  3. Breda'97 stelt voor om het aanzicht van de (historische) binnenstad te verbeteren. Hiervoor wordt voorgesteld aan het college te vragen een regeling te ontwerpen in de geest van wonen boven winkels. Dit een regeling te laten zijn waarop een beroep kan worden gedaan door pandeigenaren om winkelgevels terug te brengen naar historische waarden. Hiermee gepaarde kosten ten laste te laten komen van het fonds stedelijke ontwikkeling.
  4. Onder de titel vrije (school)slag wil Breda'97 het college een voorstel laten maken, waarvan scholen en kinderen zo enthousiast worden dat ze in de rij staan om weer te gaan schoolzwemmen. De hiermee gepaarde kosten ten laste te brengen van de door het vorige college over het hoofd geziene bureaulade.
  5. De jaarlijkse kosten voor de Mezz zijn groot. Het markante gebouw moet voor 1,35 miljoen worden opgeknapt. Dit terwijl een belangrijke pijler van het ontstaan van de Mezz is weggevallen namelijk het aanbieden van repetitietuimte. Hierdoor is de Mezz alleen nog een poppodium. De huidige boekwaarde is zo laag dat het voor ondernemers zeer antrekkelijk kan zijn om de Mezz commercieel te gaan exploiteren. Breda '97 stelt het college voor de Mezz voor huidige boekwaarde per inschrijving te koop aan te bieden, en te bezien of de functie van Bredaas pop-podium door een private partij commercieel kan worden uitgebaat.
  6. Onder de titel Alle kinderen doen mee aan sport spel en cultuur, stelt Breda '97 voor om een pilot te starten van een jaar, om tegemoetkomingen in contributie en lesgeldkosten mogelijk te maken voor gezinnen die boven de grens van 110% van het minimum zitten, maar door deze kosten onder deze grens zakken en deze tegemoetkoming minimaal 25% te laten bedragen en voor ieder volgend kind na het eerste, deze met 25% te verhogen tot een maximale korting van 75% per kind. Deze kosten te financieren uit de verkoop van MEZZ.

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017