LOKAAL STERK

Standpunten

Winterland krijgt € 230.000 subsidie. Wordt er nu open over gecommuniceerd en krijgen de wijken en dorpen dezelfde rechten?

In 2016 werd voor de eerste keer gelijktijdig met Serious Request Winterland Breda gehouden. De gemeente gaf hier € 250.000 subsidie voor aan het bedrijd BCX/Showdriven.

Het college heeft de verantwoording van de subsidie door de subsidieontvanger vooralsnog geheim verklaard, dit tot groot ongenoegen van Breda'97 en de bijna voltallige oppositie.

Nu heeft het college dus weer besloten om Winterland te subsidieren. Let wel Breda'97 is niet tegen Winterland, een mooi kerstevenement in de gemeente erbij is alleen maar mooi. We hebben inmiddels al vele kerstmarkten en zelfs een ijsbaan in Prinsenbeek. Allemaal evenementen die door de lokale ondernemers betaald worden en zonder subsidie gehouden worden. De ijsbaan in Prinsenbeek had een relatief kleine subsidie, die echter door dit college afgebouwd gaat worden.

Nu ontvangt BCX/Winterland dus € 230.000 subsidie voor het aanleggen van een ijsbaan, een kerstmarkt met chaletjes die verhuurd gaan worden aan ondernemers en het in kerstsfeer omtoveren met verlichting op de Grote Markt, Havermarkt, Haven, Kasteelplein en Valkenberg. Ondernemers gaan bijdragen aan dit evenement, dat is al winst ten opzichte van vorig jaar toen er relatief erg weinig werd bijgedragen.

Breda'97 heeft de toekenning van deze subsidie in de krant moeten lezen. Opmerkelijk gezien de lopende discussie over het afgelopen jaar.

Breda'97 is dan ook benieuwd of de subsidieverstrekking en de verantwoording deze keer wel openbaar is en of er binnen de gemeente voor iedereen gelijke rechten zijn.

Vandaar dat Breda'97 de volgende vragen heeft gesteld aan het College

Lees meer...

Bijdrage Breda97 Begroting Breda 12-10-2017

Breda’97 bijdrage begrotingsbehandeling 12 oktober 2017. 

Breda’97 is een lokale partij, ontstaan door de herindeling met de voormalige randgemeenten van Breda, Prinsenbeek, Teteringen en de dorpen Bavel en Ulvenhout van Nieuw-Ginneken in 1997. Inmiddels al weer 20 jaar actief in de gemeenteraad van Breda. Onze houding hierbij is altijd actief en constructief geweest met aandacht voor alle facetten van het leven. Hierbij is het mozaïek van Breda belangrijk voor Breda’97 zodat Identiteit van zowel de stad, wijk en dorp ten volle gerespecteerd wordt, door op basis van zijn eigen kenmerken herkenbaar zijn en blijven, Het geluid van de inwoners met de hierbij behorende menselijke maat, maar ook de mening van de wijk en dorpsraden zijn hierbij altijd een belangrijke basis voor onze meningsvorming.

Veiligheid Breda’97 is verheugd met de invulling van de uitbreiding van het blauw op straat middels BOA’s, zoals ook is gevraagd bij de voorjaarsnota. Daarnaast blijft de inzet van de dorps of wijk agent een belangrijk aanspreekpunt en is zeker geen overbodige luxe, alsmede de door bewoners gedragen initiatieven als BUURTPREVENTIE. Breda’97 is ook op dit punt verheugd dat het initiatief dat zij heeft genomen deze bij behandeling hiervan bij de voorjaarsnota op unanieme steun van de gehele raad en college kon rekenen en dit najaar handen en voeten gaat krijgen.

Communicatie door de Gemeente naar burgers Ten aanzien van de Communicatie door de Gemeente naar burgers constateert Breda’97 nog steeds dat de kloof tussen burger en overheid er nog steeds is. De burger voelt zich  nog steeds te vaak onbegrepen en niet gehoord. Terugkoppeling van bijvoorbeeld meldingen zijn nog steeds niet goed verankert. Hier is nog het nodige in te winnen en kunnen we nog geen Topdienstverlening noemen.

Lees meer...

Subcategorieën

 

 

Viola de Bruijn

Brabantpark

Commissielid

sprangersfoto Peter Vissers-110

 

Peter Vissers

Teteringen

Fractievoorzitter

 

Jos van Etten

Ulvenhout

Commissielid

 

 

Dick Vuijk

Ulvenhout

Fractiemedewerker

 

Copyright Breda'97 2017